Beathe Kiland Granerud

Institutt for sykepleie, helse og bioingeniørfag
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608864
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
S-428

Faglige interesser

Medisinsk mikrobiologi, høypatogene bakterier og virus, antibiotikaresistens, Maldi-TOF, immunologi, biomedisinsk analyse, tverrfaglighet, etikk, kommunikasjon og samhandling, bioingeniørfaglig didaktikk.

 

Har for tiden 80 % permisjon fra HiØ for å jobbe som stipendiat ved med.fak, UiO. 

 

Undervisning

https://www.hiof.no/studier/emner/ir/2022/var/irbio20420.html

https://www.hiof.no/studier/emner/ir/2020/host/irbio30018.html

https://www.hiof.no/studier/emner/ir/2020/host/irbio24016.html

https://www.hiof.no/studier/emner/ir/2021/var/irbio10520.html

https://www.hiof.no/studier/emner/ir/2020/host/irbio10120.html

Bakgrunn

Bioingeniør fra Høgskolen i Bergen (nå: Høgskolen på Vestlandet), 2003. Bacheloroppgave: "TGF beta 1's effects on the promoter region of cystatin C gene and mapping of the transcription initiation site for cystatin F mRNA", utført på Landspitali Fossvogur/Technical University of Iceland.

 

MSc i natur-miljø og helsevern fra Høgskolen i Telemark (nå: Universitetet i Sørøst-Norge), 2008. Emner: Medisinsk mikrobiologi, anvendt mikrobiologi, genetikk, bioteknologi, bioinformatikk og naturvitenskaplige metoder. Masteroppgave: "Overførbar antibiotikaresistens hos Escherichia coli", utført på Telelab (nå: Unilabs Telelab) i Skien.

 

PPU fra Universitetet i Sørøst-Norge, 2018. Fordypning i naturfagsdidaktikk.

 

Tidligere jobbet på Haukeland Universitetssykehus (bioingeniør, klinisk kjemi), Sykehuset i Telemark (bioingeniør, klinisk kjemi), Sykehuset i Vestfold (bioingeniør, klinisk kjemi), Ullevål universitetssykehus (bioingeniør, mikrobiologi), Universitetet i Oslo/Rikshospitalet (avd. ingeniør, forskning og undervisning i mikrobiologi) og Folkehelseinstituttet (avdelingsingeniør forskning i immunologi og overingeniør/senioringeniør på Beredskapslaboratoriet/høypatogent laboratorium).

Tidligere programkoordinator på bioingeniørprogrammet og fungerte som studieleder på avd. for ingeniørfag studieåret 2020/2021.

 

 

Forskergrupper

Emneord: bioingeniør, mikrobiologi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Granerud, Beathe Kiland (2021). Kampen om livet - samspillet mellom mennesker og mikrober..
  • Bratlie, Diane Lynn Bryant; Ihle, Øistein; Langerud, Beathe Kiland & Michaelsen, Terje Einar (2011). Innate Immune Receptors-Fusion Proteins as Tools for Interaction Studies with Pectic Carbohydrates Isolated from Malian Medicinal Plants. Scandinavian Journal of Immunology.  ISSN 0300-9475.  73(4), s 361- 361
  • Langerud, Beathe Kiland; Inngjerdingen, Kari Tvete; Rasmussen, Henrik; Olsen, Trude Karin; Austarheim, Ingvild; Aaberge, Ingeborg Sundsvalen; Diallo, Drissa; Paulsen, Berit Smestad & Michaelsen, Terje Einar (2011). Pectic Polysaccharides Isolated from Malian Medicinal Plants can Prevent Bacteraemia and Clinical Symptoms in a Mouse Pneumococcal Infection Model. Scandinavian Journal of Immunology.  ISSN 0300-9475.  73(4), s 390- 390
  • Michaelsen, Terje Einar; Emilsen, S; Sandlie, I; Bratlie, Diane Lynn Bryant; Langerud, Beathe Kiland & Ihle, Øistein (2009). Human secretory IgM and serum IgM can activate complement equally well.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:16 - Sist endret 4. aug. 2021 12:51