Camilla Hardeland

Institutt for sykepleie, helse og bioingeniørfag
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608767
+4792453900
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
227

Faglige interesser

Forskningsområde er prehospital akuttmedisin, med spesielt fokus på AMK, hjerneslag og hjertestans. I tillegg er et fokus utvikling av digitale beslutningsstøtteverktøy basert på maskinlæring gjennom prosjektet "Predict". I tråd med høgskolens ph.d. satsning «Det digitale samfunn» vil fremtidig forskning ha fokus på digitalisering i forbindelse med ivaretagelse av den akutt, kritisk syke pasienten.

Pågående forskningsprosjekter: 

 • Dispatch-NASPP (NASPP = Norwegian Acute Stroke Prehospital Project) er et prosjekt der vi skal undersøke AMK's håndtering av hjerneslag. Dette er en del av et større prosjekt som omhandler diagnostisering og behandling av hjerneslag i ambulanse og inhospitalt (PARA-NASPP). Samarbeidsprosjekt med OsloMET, Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS), Oslo Universitetssykehus og Nordlandssykehuset. Hovedveileder for stipendiat. 
 • "Predict". Utvikling av beslutningsstøtteverktøy for oppdagelse av dyp venetrombose ved hjelp av kunstig intelligens. Samarbeidsprosjekt med Sykehuset Østfold Kalnes, Interreg, avdeling for ingeniørfag, HiØ. Biveileder for stipendiat. 
 • Delstudie i "PARA-NASPP"; Ambulansearbeideres erfaring med bruk av digitalt verktøy (app) for vurdering av mistenkt hjerneslag i ambulanse.

 • "Gjenoppliving av gravide med hjertestans". Samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Østfold og Sykehuset Østfold
 • "Hjertestans hos idrettsutøvere". Intervjuer av overlevere etter hjertestans i forbindelse med idrett. Samarbeidsprosjekt med NAKOS og Olympiatoppen. 
 • «Pre- og intrahospital hjertestans». Her skal vi undersøke kvalitet på utført HLR på reelle hjertestanshendelser ved å hente ut data fra defibrillatorer og Q-CPR-meters (quality of cardio-pulmonary resuscitation) i ambulanser og inne på sykehus. Samarbeidsprosjekt mellom Sykehuset Østfold (SØ) og Høgskolen i Østfold (HiØ).

 • Digital oppfølging av studenter i praksis. Intervjuer av studenter, praksislærere og praksisveiledere som gjennomførte praksis med digital oppfølging av praksislærere ved begynnelsen av Covid-19-pandemien. 

 Tidligere prosjekter: 

«COSTA dispatch study» er et prosjekt som undersøker akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og deres håndtering av pasienter med hjertestans utenfor sykehus. «COSTA dispatch study» er et samarbeidsprosjekt mellom Norge, Sverige og Danmark, der vi sammenligner data fra alle 3 land (Oslo, København og Stockholm). 

"Når tiden avgjør - medisinsk nødmeldetjeneste"

Doktorgradsprosjekt som omhandler hvordan AMK-operatører håndterer hjertestans. 

«Sammen redder vi liv»

«Sammen redder vi liv» er en nasjonal kampanje for å øke overlevelsen og redusere varige funksjonstap ved tidskritiske akuttmedisinske hendelser. Disse er definert som hjertestans, hjerneslag, hjerteinfarkt og alvorlige traumer. Delprosjekt 113 har utarbeidet anbefalinger for hvordan 113-sentralene (AMK-sentralene) kan bedre innsatsen og samhandlingen med innringer. 

Undervisning

Delt undervisningsstilling mellom bachelorutdanning i sykepleie og bachelorutdanning i paramedisin.

Emneansvarlig for HOVSPL10320 (sykepleie) og HOVPAM20120 (Paramedisin)

Bakgrunn

Sykepleier med bakgrunn fra arbeid i akuttmottak. Master i sykepleievitenskap.

PhD: Avhandlingens tittel: When time counts: Emergency medical dispatch. Exploring, understanding and addressing issues that impact upon timely and adequate allocation of prehospital medical assistance and resources to cardiac arrest patients 

Samarbeid

Ansatt i bistilling som forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) ved Oslo Universitetssykehus. 

Deltaker i 2 forskernettverk utenfor Høgskolen;

Assosiert medlem: 

Publikasjoner

 • Hardeland, Camilla; Claesson, Andreas; Blom, Marieke T; Blomberg, Stig Nikolaj Fasmer; Folke, Fredrik & Hollenberg, Jacob [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2021). Description of call handling in emergency medical dispatch centres in Scandinavia: recognition of out-of-hospital cardiac arrests and dispatcher-assisted CPR. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. ISSN 1757-7241. doi: 10.1186/s13049-021-00903-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Svendsen, Edel Jannecke; Heitmann, Grethe Berger; Dhayyat, Adam; Morris, Ann & Sjøborg, Katrine Dønvold [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Development and validation of a questionnaire to assess Healthcare personnel competence in cardiac arrest and resuscitation in pregnancy . PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 15(5). doi: 10.1371/journal.pone.0232984. Fulltekst i vitenarkiv
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Hardeland, Camilla; Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2020). Patient experiences with technology enabled care across healthcare settings- a systematic review. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 20. doi: 10.1186/s12913-020-05633-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Ramsdal, Helge Normann; Olasveengen, Theresa M.; Steen-Hansen, Jon Erik; Westmark, Fredrik & Hansen, Andreas [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Exploring individual and work organizational peculiarities of working in emergency medical communication centers in Norway- a qualitative study. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 19. doi: 10.1186/s12913-019-4370-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hardeland, Camilla; Skaare, Christiane; Kramer-Johansen, Jo; Birkenes, Tonje Søraas; Myklebust, Helge & Hansen, Andreas [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2017). Targeted simulation and education to improve cardiac arrest recognition and telephone assisted CPR in an emergency medical communication centre. Resuscitation. ISSN 0300-9572. 114, s. 21–26. doi: 10.1016/j.resuscitation.2017.02.013.
 • Hardeland, Camilla; Sunde, Kjetil; Ramsdal, Helge Normann; Hebbert, Susan R.; Soilammi, Linda Christina & Westmark, Fredrik [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2016). Factors impacting upon timely and adequate allocation of prehospital medical assistance and resources to cardiac arrest patients. Resuscitation. ISSN 0300-9572. 109, s. 56–63. doi: 10.1016/j.resuscitation.2016.09.027.
 • Birkenes, Tonje Søraas; Myklebust, Helge; Hardeland, Camilla; Kramer-Johansen, Jo; Hock Ong, Marcus Eng & Shin, Sang Do [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). HOW to train for telephone-CPR. Trends in Anaesthesia and Critical Care. ISSN 2210-8440. 5(5), s. 124–129. doi: 10.1016/j.tacc.2015.07.003.
 • Hardeland, Camilla; Olasveengen, Theresa M.; Lawrence, Rob; Garrison, Danny; Lorem, Tonje & Farstad, Gunnar [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Comparison of Medical Priority Dispatch (MPD) and Criteria Based Dispatch (CBD) relating to cardiac arrest calls. Resuscitation. ISSN 0300-9572. 85(5), s. 612–616. doi: 10.1016/j.resuscitation.2014.01.029.

Se alle arbeider i Cristin

 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Hardeland, Camilla; Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2021). Hva synes pasientene om helseteknologien? Sykepleien. ISSN 0802-9768. doi: 10.4220/Sykepleiens.2021.83172.
 • Ekman, Stina; Fladeby, Nina; Johansen, Ingunn; Hardeland, Camilla & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Hvordan kan sykepleierstudenter få det bedre i praksis? Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. doi: 10.4220/Sykepleiens.2019.74902.
 • Olasveengen, Theresa M. & Hardeland, Camilla (2019). Man vs. machine? The future of emergency medical dispatching. Resuscitation. ISSN 0300-9572. 138, s. 304–305. doi: 10.1016/j.resuscitation.2019.03.005.
 • Svendsen, Edel Jannecke; Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Heitmann, Grethe; Dhayyat, Adam; Morris, Ann & Sjøborg, Kathrine [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Health care providers self-assessed competence about cardiac arrest in pregnancy. Resuscitation. ISSN 0300-9572. doi: 10.1016/j.resuscitation.2019.06.163.
 • Hardeland, Camilla; Claesson, Andreas; Blomberg, Stig Nikolaj Fasmer; Folke, Fredrik; Hollenberg, Jacob & Kramer-Johansen, Jo [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2019). Differences in out-of-hospital cardiac arrest emergency dispatch recognition and dispatcher assisted cpr instructions – a Scandinavian multicentre study. Resuscitation. ISSN 0300-9572.
 • Hardeland, Camilla (2019). Dead patients breathing? Presence of agonal breathing in cardiac arrest.
 • Hardeland, Camilla (2019). Telefon-HLR. AMK’s håndtering av hjertestans utenfor sykehus. .
 • Tjelmeland, Ingvild; Hardeland, Camilla; Mydske-Earl, Kristine; Bakkelund, Karin Elvenes; Johnsen, Knut Roar & Skogvoll, Eirik [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). How to find all out-of-hospital cardiac arrests (OHCA) that fill the inclusion criteria in the Norwegian cardiac arrest registry. Resuscitation. ISSN 0300-9572. 130, s. e17–e17. doi: 10.1016/j.resuscitation.2018.07.340.
 • Hardeland, Camilla (2018). Forskning på AMK - en oppsummering.
 • Hardeland, Camilla (2018). When time counts - Emergency Medical Dispatch.
 • Hardeland, Camilla (2018). Hjertestansbehandling i AMK.
 • Hardeland, Camilla; Soilammi, Linda Christina; Skaare, Christiane; Kramer-Johansen, Jo; Birkenes, Tonje & Myklebust, Helge [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). Targeted Simulation and Education to Improve Cardiac Arrest Recognition and Telephone Cpr in an Emergency Medical Dispatch Centre. Circulation. ISSN 0009-7322. 132.
 • Hardeland, Camilla; Soilammi, Linda Christina; Hansen, Andreas Ernst & Olasveengen, Theresa Mariero (2014). Delayed Recognition of Cardiac Arrest in Emergency Medical Dispatch - Best Source of Key Information for System Improvement? Circulation. ISSN 0009-7322. 130.
 • Hardeland, Camilla; Olasveengen, Theresa Mariero; Lawrence, Rob; Garrison, Danny; Lorem, Tonje & Farstad, Gunnar [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2013). Comparison of Medical Priority Dispatch (MPD) and Criteria Based Dispatch (CBD) when Processing Cardiac Arrest Calls. Circulation. ISSN 0009-7322. 128.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:11 - Sist endret 20. okt. 2021 15:42