English version of this page
Pågående prosjekt

Advancing Human Performance in Cybersecurity, ADVANCES

Prosjektets mål er å utvikle prestasjonene til cybersikkerhetsspesialister ved å indentifisere ulike perspektiver som biologiske forutsetninger, atferdsmønstere og nødvendig kunnskap og kompetanse. Les mer på prosjektets hjemmeside. 

Logo EEA and Norway Grants: the Baltics

Om prosjektet

Alle virksomheter er avhengig av beskyttelse mot cyberkriminalitet. Verden opplever en stor etterspørsel etter spesialister innen cybersikkerhet som en følge av et økende antall nettangrep og den avanserte teknologien som blir brukt i angrepene. Det er i dag lite forskning på menneskelige faktorer som spiller inn i forhold til cybersikkerhet. I prosjektet Advances er det satt sammen en internasjonal og tverrfaglig forskningsgruppe som vil utforske den vitenskapelige forståelsen av menneskelig håndtering og begrensninger ved nettangrep. 

Prosjektets mål er å utvikle prestasjonene til spesialister innen cybersikkerhet gjennom å personliggjøre kompetanseutviklingen og gjennomføre risikovurderinger. 

Partnere fra de tre baltiske landa, Liechtenstein og Norge vil utgjøre forskningsgruppen som skal forske på menneskelig atferd ved cybersikkerhet gjennom å kombinere kompetanse innen informasjonsteknologi, psykologi og genetikk.

Prosjektet ledes av Vilnius University, ved prosjektleder dr. Agnė Brilingaitė (Institute of Computer Science, Cybersecurity Laboratory).

Prosjektets tidsramme

01/01/2021 - 31/12/2023

Prosjekttype

Forskningsprosjekt

Finansiering

Prosjektet "Advancing Human Performance in Cybersecurity", ADVANCES, er finansiert med nesten 1 million euro fra Island, Liechtenstein og Norge gjennom EEA Grants, Baltic Research Programme

Prosjektkontrakten er signert med Research Council of Lithuania (LMTLT) No is S-BMT-21-6 (LT08-2-LMT-K-01-051).

Oppbevaringssted av prosjektresultater på ResearchGate environment

https://www.researchgate.net/project/ADVANCES-Advancing-Human-Performance-in-Cybersecurity

Samarbeid

Vilnius University (Lithuania), prosjektleder

General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania (Lithuania) 

Østfold University College (Norway)

Norwegian University for Technology and Science (Norway)

Riga Technical University (Latvia) 

Tallinn University of Technology (Estonia)

University of Liechtenstein

Vidzeme University of Applied Sciences (Latvia)

Deltakere

Emneord: Det digitale samfunn, DigiTech, DigiEd
Publisert 2. juli 2021 12:06 - Sist endret 1. feb. 2022 12:31