Mona Jerndahl Fineide

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608808
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Arbeidsområde:

Jeg er førsteamanuensis ved studieretning velferd og er tilknyttet fagmiljøet ved master i samordning av helse- og velferdstjenester. Les mer om utdanningen her.

Jeg jobber blant annet i prosjektet ROPIT Integrated Services for Patients with Dual Diagnosis. Dette er et institusjonsforankret strategisk prosjekt (HELSEVEL) som er finansiert av Norges Forskningsråd. Et annet prosjekt vi for tiden driver med, er å få tak i folks forventninger til fremtidens velferdstjenester.

Her kan du laste ned boken Organisasjonsperspektiv på samordning av helse- og velferdstjenester som min kollega Catharina Bjørkquist og jeg har vært redaktører for.

Verv:

Høgskolestyret,  Høgskolen i Østfold, styremedlem.

 

 

 

 

Publikasjoner

 • Fineide, Mona Jerndahl; Haug, Erna & Bjørkquist, Catharina (2021). Organisational and Professional Integration Between Specialist and Primary Healthcare Services: A Municipal Perspective.. International Journal of Integrated Care (IJIC).  ISSN 1568-4156. . doi: 10.5334/ijic.5606 Vis sammendrag
 • Andersson, Gunnar; Lynch, Matthew Patrick James; Johansen, Frode Ramstad; Fineide, Mona Jerndahl & Martin, Douglas K. (2020). Exploring perceptions of Lean in the public sector. Public Money & Management.  ISSN 0954-0962. . doi: 10.1080/09540962.2020.1847454 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fineide, Mona Jerndahl (2019). Prosessorienterte modeller – tre organisatoriske utfordringer., I: Catharina Bjørkquist & Mona Jerndahl Fineide (red.),  Organisasjonsperspektiv på samordning av helse- og velferdstjenester.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-63183-3.  Kapittel 6.  s 145 - 167 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hansen, Gunnar Vold; Bjørkquist, Catharina; Fineide, Mona Jerndahl; Haug, Erna & Ramsdal, Helge Normann (2019). NAV: Virksomhetsbaserte team – redusert sykefravær?. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  36(3), s 104- 119 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2019-03-01 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fineide, Mona Jerndahl & Ramsdal, Helge (2014). Prosesstenkning - utvikling av standardiserte pasientforløp og behandlingslinjer, I: Mia Vabø & Signy Irene Vabo (red.),  Velferdens organisering.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215023755.  Kapittel.  s 108 - 121
 • Pettersen, Kaare Torgny; Fineide, Mona Jerndahl & Dahl, Ulf Peter (2014). "Being a useful puppet" A study of municipal medication-assisted rehabilitation in Norway. Social Work & Social Sciences Review.  ISSN 0953-5225.  17(2), s 112- 125 . doi: 10.1921/9503170201 Vis sammendrag
 • Fineide, Mona Jerndahl (2013). "Gullstandarden" i psykisk helsearbeid, I: Eva Skærbæk & Lillian Lillemoen (red.),  Verdi og verdighet: etikk i praksis.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-40147-4.  Kapittel 7.  s 121 - 143
 • Ramsdal, Helge & Fineide, Mona Jerndahl (2011). Les défis de la réforme de la santé mentale. L’expérience de la Norvège (The Challenge of Mental Health Reform – Experiences from Norway). Revue Sociologie Sante.  ISSN 0998-0113.  (34)

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Arvesen, Petter; Helgesen, Marit Kristine; Fineide, Mona Jerndahl & Ørmen, Nita (2021). Horisontal og vertikal samordning mellom regionale og kommunale aktører i arbeidet mot barnefattigdom – Kan Velferdspiloten vise vei?.
 • Fineide, Mona Jerndahl & Haug, Erna (2020). Achieving horizontal and vertical integration in local services - creating sustainable mechanisms?.
 • Fineide, Mona Jerndahl & Wenstøb, Bengt Morten Maximilian (2020). Fremtidens velferdstjenester - en kikk inn i glasskula?.
 • Fineide, Mona Jerndahl; Hansen, Gunnar Vold & Haug, Erna (2019). How does a new working method in the Norwegian Labour and Welfare Organization(NAV) succeed in reducing sick leave rates?. International Journal of Integrated Care (IJIC).  ISSN 1568-4156.  19(4), s 169- 170 . doi: http://doi.org/10.5334/ijic.s3169
 • Fineide, Mona Jerndahl; Hansen, Gunnar Vold & Haug, Erna (2019). How does a new working method in the Norwegian Labour and Welfare Organization(NAV) succeed in reducing sick leave rates?.
 • Fineide, Mona Jerndahl & Haug, Erna (2019). Competing Institutional Logics; Professionals and management experiences during care transitions between hospital and local services. Vis sammendrag
 • Fineide, Mona Jerndahl & Haug, Erna (2019). Sirkulære prosesser - utfordringer når ulike institusjonelle logikker møtes i behandling av mennesker med dobbeltdiagnoser.. Vis sammendrag
 • Helgesen, Marit Kristine; Fineide, Mona Jerndahl & Ørmen, Nita (2019). Velferdspiloten - samarbeidsløsninger mellom statlig regionalt nivå og kommuner i Østfold. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold). 2.
 • Helgesen, Marit Kristine; Fineide, Mona Jerndahl & Ørmen, Nita (2019). Velferdspiloten - samarbeidsløsninger mellom statlig regionalt nivå og kommuner i Østfold.
 • Fineide, Mona Jerndahl & Ramsdal, Helge Normann (2018). Går utover pasienter og brukere. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Fineide, Mona Jerndahl & Wenstøb, Bengt Morten Maximilian (2018). De vil vite hva du venter av norsk velferd om 20 år. Fredriksstad Blad.
 • Fineide, Mona Jerndahl & Wenstøb, Bengt Morten Maximilian (2018). Har vi råd til å finansiere sykehjem og skoler i fremtiden?.
 • Ramsdal, Helge Normann; Bjørkquist, Catharina; Fineide, Mona Jerndahl; Haug, Erna & Hansen, Gunnar Vold (2018). Tidlig ute og tett på. Evaluering av virksomhetsorganiserte team som ledd i NAV-Østfolds deltakelse i prosjektet "Ned med sykefraværet - IA ledelse 2.0". Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold). 1.
 • Fineide, Mona Jerndahl (2012). Controlled by knowledge: a study of two clinical pathways in mental healthcare. Karlstad University studies. 2012:19.
 • Fineide, Mona Jerndahl (2012). The professions' goodwill and creative involvement? The revitalising of the profession state within the framework of NPM.
 • Fineide, Mona Jerndahl (2012). Tverrfaglig samarbeid - suksessfaktorer og fallgruver.
 • Ramsdal, Helge; Fineide, Mona Jerndahl & Hansen, Gunnar Vold (2011). National Instruments: Synthesis Report on Mental Health policy.
 • Hansen, Gunnar Vold & Fineide, Mona Jerndahl (2010). Sammen og koordinert.
 • Ramsdal, Helge & Fineide, Mona Jerndahl (2010). Backstage Decision-Making ? Standardising Work Performances While Coping With Uncertainty. Paper to the International Labour Process Conference, Rutgers University, New jersey, USA March 15th -17th 2010.
 • Ramsdal, Helge & Fineide, Mona Jerndahl (2010). Clinical Pathways as a Regulatory Tool in Mental Health Policies A report on regulations i Health Policies in Norway. October 2010, www.knowandpol.eu.
 • Fineide, Mona Jerndahl (2009). Behandlingslinjer som koordineringsinstrument : tentative analyser. Vis sammendrag
 • Fineide, Mona Jerndahl (2009). "Streamlined" health care services? : decision-making in a complex environment.
 • Fineide, Mona Jerndahl (2008). Behandlingslinjer som tverrfaglig samordningsmodell.
 • Fineide, Mona Jerndahl & Ramsdal, Helge (2008). Behandlingslinjer - ny giv for helse- og sosialsektoren?.
 • Fineide, Mona Jerndahl (2006). Fra struktur til prosess: Prosessperspektivets "innreise" i to norske kommuner.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:10 - Sist endret 26. juli 2021 11:13