Mona Jerndahl Fineide

Institutt for velferd, ledelse og organisasjon
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608808
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

 

Telefon: 41520750

Kontor: A 336

Arbeidsområde:

Jeg er førsteamanuensis og har en doktorgrad i arbeidsvitenskap fra Karlstad Universitet.  Er tilknyttet fagmiljøet ved master i samordning av helse- og velferdstjenester. Er nå emneansvarlig for samordning 1, "kunnskapsgrunnlaget" og underviser også noe på andre programmer.

I årene 2017-2021 var jeg deltaker i forskningsprosjektet ROPIT Integrated Services for Patients with Dual Diagnosis. Dette var et institusjonsforankret strategisk prosjekt (HELSEVEL) som ble finansiert av Norges Forskningsråd. Ellers er jeg deltaker i flere andre forskningsprosjekter blant annet fremtidens velferdstjenester og Statsforvalternes håndtering av covid 19 pandemien.

Her kan du laste ned boken Organisasjonsperspektiv på samordning av helse- og velferdstjenester som min kollega Catharina Bjørkquist og jeg har vært redaktører for.

 

 

 

 

 

 

Emneord: Samordning, tverrfaglig, organisering, helse og velferd, profesjon, ledelse

Publikasjoner

 • Kvakic, Minela; Fineide, Mona Jerndahl & Hansen, Heidi Aarum (2021). Navigering med ustø kurs: Om bruk av digitale og sosiale medier i barnevernet. Tidsskriftet Norges Barnevern. ISSN 0800-1014. 98(3), s. 164–180. doi: 10.18261/ISSN1891-1838-2021-03-02.
 • Fineide, Mona Jerndahl; Løken, Therese Dwyer & Haug, Erna (2021). Samordning av lokalbaserte tjenester: Når svake formelle samordningsstrukturer kompenseres av uformelle samordningsgrep . I Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (Red.), Statlig politikk og lokale utfordringer: Organisering av tjenester innen rus og psykisk helse. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-73453-4. s. 175–194. doi: 10.23865/noasp.140.ch9.
 • Fineide, Mona Jerndahl; Haug, Erna & Bjørkquist, Catharina (2021). Organisational and Professional Integration Between Specialist and Primary Healthcare Services: A Municipal Perspective. . International Journal of Integrated Care (IJIC). ISSN 1568-4156. 21(2). doi: 10.5334/ijic.5606.
 • Andersson, Gunnar; Lynch, Matthew Patrick James; Johansen, Frode Ramstad; Fineide, Mona Jerndahl & Martin, Douglas K. (2020). Exploring perceptions of Lean in the public sector. Public Money & Management. ISSN 0954-0962. doi: 10.1080/09540962.2020.1847454. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hansen, Gunnar Vold; Bjørkquist, Catharina; Fineide, Mona Jerndahl; Haug, Erna & Ramsdal, Helge Normann (2019). NAV: Virksomhetsbaserte team – redusert sykefravær? Søkelys på arbeidslivet. ISSN 1504-8004. 36(3), s. 104–119. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2019-03-01. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fineide, Mona Jerndahl (2019). Prosessorienterte modeller – tre organisatoriske utfordringer. I Bjørkquist, Catharina & Fineide, Mona Jerndahl (Red.), Organisasjonsperspektiv på samordning av helse- og velferdstjenester . Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-63183-3. s. 145–167. doi: 10.23865/noasp.66.ch6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fineide, Mona Jerndahl & Ramsdal, Helge (2014). Prosesstenkning - utvikling av standardiserte pasientforløp og behandlingslinjer. I Vabø, Mia & Vabo, Signy Irene (Red.), Velferdens organisering. Universitetsforlaget. ISSN 9788215023755. s. 108–121.
 • Pettersen, Kaare Torgny; Fineide, Mona Jerndahl & Dahl, Ulf Peter (2014). "Being a useful puppet" A study of municipal medication-assisted rehabilitation in Norway. Social Work & Social Sciences Review. ISSN 0953-5225. 17(2), s. 112–125. doi: 10.1921/9503170201.
 • Fineide, Mona Jerndahl (2013). "Gullstandarden" i psykisk helsearbeid. I Skærbæk, Eva & Lillemoen, Lillian (Red.), Verdi og verdighet: etikk i praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-40147-4. s. 121–143.
 • Ramsdal, Helge & Fineide, Mona Jerndahl (2011). Les défis de la réforme de la santé mentale. L’expérience de la Norvège (The Challenge of Mental Health Reform – Experiences from Norway). Revue Sociologie Sante. ISSN 0998-0113.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Fineide, Mona Jerndahl (2022). Den betydningsfulle koordinatorrollen.
 • Fineide, Mona Jerndahl (2022). Teoretiske perspektiver på ledelse, organisering og tverrfaglighet i helsefag.
 • Fineide, Mona Jerndahl (2022). Hva med idealet om integrerte tjenester for mennesker med ROP lidelser?
 • Fineide, Mona Jerndahl (2022). Ledelse og tverrfaglighet. Koordinering av tjenester til innbyggere i vanskelige livssituasjoner.
 • Kvakic, Minela; Hansen, Heidi Aarum & Fineide, Mona Jerndahl (2022). Digitalisation in the Child Welfare Services: Meeting frontline workers need for autonomy and the State`s need for control.
 • Kvakic, Minela; Fineide, Mona Jerndahl & Hansen, Heidi Aarum (2021). Navigating with unstedy course: -Norwegian Child Welfare Workers Use of Digital and Social Media.
 • Fineide, Mona Jerndahl & Haug, Erna (2020). Achieving horizontal and vertical integration in local services - creating sustainable mechanisms?
 • Fineide, Mona Jerndahl & Wenstøb, Bengt Morten Maximilian (2020). Fremtidens velferdstjenester - en kikk inn i glasskula?
 • Fineide, Mona Jerndahl & Haug, Erna (2019). Competing Institutional Logics; Professionals and management experiences during care transitions between hospital and local services.
 • Fineide, Mona Jerndahl; Hansen, Gunnar Vold & Haug, Erna (2019). How does a new working method in the Norwegian Labour and Welfare Organization(NAV) succeed in reducing sick leave rates? . International Journal of Integrated Care (IJIC). ISSN 1568-4156. 19(4), s. 169–170. doi: 10.5334/ijic.s3169.
 • Fineide, Mona Jerndahl; Hansen, Gunnar Vold & Haug, Erna (2019). How does a new working method in the Norwegian Labour and Welfare Organization(NAV) succeed in reducing sick leave rates?
 • Fineide, Mona Jerndahl & Haug, Erna (2019). Sirkulære prosesser - utfordringer når ulike institusjonelle logikker møtes i behandling av mennesker med dobbeltdiagnoser. .
 • Fineide, Mona Jerndahl & Ramsdal, Helge Normann (2018). Går utover pasienter og brukere. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Fineide, Mona Jerndahl & Wenstøb, Bengt Morten Maximilian (2018). De vil vite hva du venter av norsk velferd om 20 år . Fredriksstad Blad.
 • Fineide, Mona Jerndahl & Wenstøb, Bengt Morten Maximilian (2018). Har vi råd til å finansiere sykehjem og skoler i fremtiden?
 • Fineide, Mona Jerndahl (2012). Tverrfaglig samarbeid - suksessfaktorer og fallgruver.
 • Ramsdal, Helge & Fineide, Mona Jerndahl (2010). Backstage Decision-Making ? Standardising Work Performances While Coping With Uncertainty. Paper to the International Labour Process Conference, Rutgers University, New jersey, USA March 15th -17th 2010.
 • Fineide, Mona Jerndahl (2009). Behandlingslinjer som koordineringsinstrument : tentative analyser.
 • Fineide, Mona Jerndahl (2009). "Streamlined" health care services? : decision-making in a complex environment.
 • Fineide, Mona Jerndahl & Ramsdal, Helge (2008). Behandlingslinjer - ny giv for helse- og sosialsektoren?
 • Fineide, Mona Jerndahl (2008). Behandlingslinjer som tverrfaglig samordningsmodell.
 • Arvesen, Petter; Helgesen, Marit Kristine; Fineide, Mona Jerndahl & Ørmen, Nita (2021). Horisontal og vertikal samordning mellom regionale og kommunale aktører i arbeidet mot barnefattigdom – Kan Velferdspiloten vise vei? . Høgskolen i Østfold.
 • Helgesen, Marit Kristine; Fineide, Mona Jerndahl & Ørmen, Nita (2019). Velferdspiloten - samarbeidsløsninger mellom statlig regionalt nivå og kommuner i Østfold. Høgskolen i Østfold. ISSN 978-82-7825-454-7. 2019(2).
 • Helgesen, Marit Kristine; Fineide, Mona Jerndahl & Ørmen, Nita (2019). Velferdspiloten - samarbeidsløsninger mellom statlig regionalt nivå og kommuner i Østfold. Høgskolen i Østfold. ISSN 978-82-7825-454-7.
 • Ramsdal, Helge Normann; Bjørkquist, Catharina; Fineide, Mona Jerndahl; Haug, Erna & Hansen, Gunnar Vold (2018). Tidlig ute og tett på. Evaluering av virksomhetsorganiserte team som ledd i NAV-Østfolds deltakelse i prosjektet "Ned med sykefraværet - IA ledelse 2.0". Høgskolen i Østfold. ISSN 1504-5331.
 • Fineide, Mona Jerndahl (2012). Controlled by knowledge: a study of two clinical pathways in mental healthcare. Karlstad University Press. ISSN 978-91-7063-423-9.
 • Ramsdal, Helge; Fineide, Mona Jerndahl & Hansen, Gunnar Vold (2011). National Instruments: Synthesis Report on Mental Health policy. KNOW & POL.
 • Ramsdal, Helge & Fineide, Mona Jerndahl (2010). Clinical Pathways as a Regulatory Tool in Mental Health Policies A report on regulations i Health Policies in Norway. October 2010, www.knowandpol.eu. www.knowandpol.eu..
 • Hansen, Gunnar Vold & Fineide, Mona Jerndahl (2010). Sammen og koordinert. Høgskolen i Østfold. ISSN 9788278253144.
 • Fineide, Mona Jerndahl (2006). Fra struktur til prosess: Prosessperspektivets "innreise" i to norske kommuner. Høgskolen i Østfold, avd. for samfunnsfag og fremmedspråk.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:10 - Sist endret 28. feb. 2022 11:25