index.html

Remmen

Om fakultetet

Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi har 100 ansatte, ca 1850 studenter og har 3 institutter:

• Institutt for informasjonsteknologi og kommunikasjon
• Institutt for ingeniørfag
• Institutt for økonomi, innovasjon og samfunn

Studiene ved det nye Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi er lokalisert på begge høgskolens studiesteder. Fakultetet består av fagmiljøer fra høgskolens tidligere avdelinger for informasjonsteknologi, for ingeniørfag og for økonomi, språk og samfunnsfag. Fakultetet inneholder en bred studieportefølje med 11 bachelorutdanninger og 2 masterutdanninger. Fakultetets fagmiljøer bidrar inn i høgskolens tverrfaglige satsingsområde «Det digitale samfunn» og andre tematiske fagområder relevant for studieporteføljen.

Organisasjon

Her kan du lese mer om hvordan fakultetet er organisert, om ledelsen, styret og ulike råd og utvalg.