Alle publikasjoner ved fakultetet

Utlistningen viser de siste 200 registrerte vitenskapelige artikler og bokkapitler, bøker og annet fra Cristin.

 • Almendingen, Kari; Skotheim, Torhild; Ervik, Bjørn & Magnus, Ellen Merethe (2022). Multidisciplinary Student Groups Support Digital Education as a Public Health Precautional Action to Prevent Spread of COVID-19 Infection: A Mixed Methods Study. Journal of Multidisciplinary Healthcare. ISSN 1178-2390. 15, s. 1369–1382. doi: 10.2147/jmdh.s362365.
 • Kaufmann, Odd Tore & Ryve, Andreas (2022). Teachers’ framing of students’ difficulties in mathematics learning in collegial discussions. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. doi: 10.1080/00313831.2022.2115134.
 • Afdal, Hilde Wågsås; Spernes, Kari Iren & Hoff-Jenssen, Reidun (2022). Academic reading as a social practice in higher education. Higher Education. ISSN 0018-1560. doi: 10.1007/s10734-022-00893-x.
 • Singh, Ammar Bahadur (2022). Examining students’ collaborative epistemic actions in a MOOC learning environment. Journal of University Teaching and Learning Practice. ISSN 1449-9789. 19(4).
 • Stigberg, Henrik; Hadjerrouit, Said; Kaufmann, Odd Tore & Marentakis, Georgios (2022). Analysing tensions faced by pre-service mathematics teachers engaging in digital fabrication. I Fernandez, C.; Llinares, S.; Gutierrez, A. & Planas, N. (Red.), Proceedings of the 45th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME 45). Universidad de Alicante. ISSN 978-84-1302-178-2. s. 4-51–4-58.
 • Børtveit, Line; Dechsling, Anders; Sütterlin, Stefan; Nordgreen, Tine & Nordahl-Hansen, Anders (2022). Guided internet-delivered treatment for depression: A scoping review. JMIR Mental health. ISSN 2368-7959.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2022). Recruiting repair: Making sense of interpreters’ embodied actions in a video-mediated environment. Discourse Studies. ISSN 1461-4456. doi: 10.1177/14614456221112261.
 • Kaufmann, Odd Tore; Larsson, Maria & Ryve, Andreas (2022). Teachers’ Error-handling Practices Within and Across Lesson Phases in the Mathematics Classroom. International Journal of Science and Mathematics Education. ISSN 1571-0068. doi: 10.1007/s10763-022-10294-2.
 • Stigberg, Susanne Koch; Stigberg, Henrik & Maugesten, Marianne (2022). Making Manipulatives for Mathematics Education. I Hjorth, Mikkel & Ejsing-Duun, Stine (Red.), FabLearn Europe / MakeEd 2022: FabLearn Europe / MakeEd 2022 - An International Conference on Computing, Design and Making in Education. Association for Computing Machinery (ACM). ISSN 978-1-4503-9633-2. s. 1–9. doi: 10.1145/3535227.3535228.
 • Sträng, Dan Roger & Sørmo, Dag (2022). Reflekterende team som verktøy for veiledning i spesialpedagogisk arbeid. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. 87(0322), s. 42–53.
 • Brynildsen, Stine; Nagel, Ilka & Engeness, Irina (2022). Teachers’ Perspectives on Enhancing Professional Digital Competence by Participating in TeachMeets. Italian Journal of Educational Technology. ISSN 2532-4632. doi: 10.17471/2499-4324/1252.
 • Orm, Stian; Orm, Cathrine; Mebostad, Mette Ingebrigtsen; Dechsling, Anders & Nordahl-Hansen, Anders Johan (2022). Confirming the Validity of the School-Refusal Assessment Scale—Revised in a Sample of Children With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 13, s. 1–6. doi: 10.3389/fpsyg.2022.849303.
 • Mandt, Hege Marie Poulaki (2021). Negotiating Identity Within Diverse Educational Ideologies. REDIMAT - Journal of Research in Mathematics Education. ISSN 2014-3621. 10(2), s. 213–234. doi: 10.17583/redimat.2021.6194. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sandvik, Ninni (2021). Når himmelen faller ned: bortført av estetiske krefter på et barnehagekjøkken. I Elle, Øystein & Nyhus, Mette Røe (Red.), Kunstmøter og estetiske prosesser med de yngste barna (0-3 år). Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-3287-1. s. 25–43.
 • Nyhus, Mette Røe & Sandvik, Ninni (2021). De yngste barnas tilnærminger i verden. Smittebærende affekter i kunstmaskineriet StemmeStammen. I Elle, Øystein & Nyhus, Mette Røe (Red.), Kunstmøter og estetiske prosesser med de yngste barna (0-3 år). Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-3287-1. s. 217–232.
 • Lindvall, Jannika; Helenius, Ola; Eriksson, Kimmo & Ryve, Andreas (2021). Impact and Design of a National-scale Professional Development Program for Mathematics Teachers. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. doi: 10.1080/00313831.2021.1910563.
 • Reinertsen, Anne Beate & Hafstad, Sigrun Staal (2021). Likeverd i partnerskap: Fra bestiller og tilbyder til prosess. Fra hva er til hva kan bli. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 105(5), s. 428–441. doi: 10.18261/issn.1504-2987-2021-05-02.
 • Nagel, Ilka & Engeness, Irina (2021). Peer Feedback with Video Annotation to Promote Student Teachers’ Reflections. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN 2535-8219. 15(3), s. 1–24. doi: 10.5617/ADNO.8192.
 • Nagel, Ilka (2021). Digital Competence in Teacher Education Curricula: What Should Teacher Educators Know, Be Aware of and Prepare Students for? Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). ISSN 2535-4051. 5(4), s. 104–122. doi: 10.7577/njcie.4228.
 • Fjeld, Hilde Sofie; Hafstad, Sigrun Staal; Jensen, Magne Skibsted & Ramberg, Lin Elisabet Sandhaug (2021). «Vanskelig å forestille seg hvordan det er å være i ledelsen før man står der» - En studie om studenters erfaringer som skoleledere i skoleovertakelse . Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 105(5), s. 482–494. doi: 10.18261/issn.1504-2987-2021-05-06. Fulltekst i vitenarkiv
 • Thomas, Gethin Llewellyn; Bailey, Jake & Engeness, Irina (2021). Scaffolding athlete learning in preparation for competition: what matters. Sports Coaching Review. ISSN 2164-0629. doi: 10.1080/21640629.2021.1991713.
 • Dechsling, Anders; Orm, Stian; Kalandadze, Tamara; Sütterlin, Stefan; Øien, Roald A & Shic, Frederick [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Virtual and augmented reality in social skills interventions for individuals with autism spectrum disorder: A scoping review. Journal of Autism and Developmental Disorders. ISSN 0162-3257. s. 1–16. doi: 10.1007/s10803-021-05338-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andersen, Fredrik & Dechsling, Anders (2021). Nudging, hva er det og bør vi benytte oss av det? Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). ISSN 0809-781X. 48(2).
 • Engeness, Irina (2021). Tools and Signs in Massive Open Online Courses: Implications for Learning and Design. Human Development. ISSN 0018-716X. 65(4), s. 221–233. doi: 10.1159/000518429.
 • Søfteland, Åshild; Jansson, Benthe Kolberg & Bjerke, Christian Bjørn (2021). Utforskande samtaler om talespråk i skolen: språklege metaperspektiv på barnetrinnet. I Jølle, Lennart; Larsen, Ann Sylvi; Otnes, Hildegunn & Aa, Leiv Inge (Red.), Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt i Norden. Universitetsforlaget. ISSN 9788215050980. s. 66–85. doi: https%3A/doi.org/10.18261/9788215050997-2021-05. Fulltekst i vitenarkiv
 • Selvik, Sabreen & Thjømøe, Cathrine (2021). Children Fleeing Domestic Violence to Emergency Accommodations: Education Rights and Experiences. Journal of Family Violence. ISSN 0885-7482. 36, s. 1003–1015. doi: 10.1007/s10896-021-00287-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Singh, Ammar Bahadur & Engeness, Irina (2021). Examining Instructors’ Roles in Facilitating Students’ Learning Process in Pedagogical Information and Communication Technology Massive Open Online Course. Культурно-историческая психология. ISSN 1816-5435. 17(2), s. 76–89. doi: 10.17759/chp.2021170208. Fulltekst i vitenarkiv
 • Enger, Trond (2021). Hans Nielsen Hauges dannede religiøsitet (online). Sivilisasjonen. ISSN 2703-7231.
 • Skafle, Ingjerd; Gabarron, Elia; Dechsling, Anders & Nordahl-Hansen, Anders Johan (2021). Online Attitudes and Information-Seeking Behavior on Autism, Asperger Syndrome, and Greta Thunberg. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). ISSN 1661-7827. 18(9). doi: 10.3390/ijerph18094981. Fulltekst i vitenarkiv
 • Herrebrøden, Marte Karoline; Jensen, Magne Skibsted & Andreassen, Ulf Rune (2021). Framstillinger av personer med funksjonsnedsettelser i norske lærebøker: Bidrag til en inkluderende skole? . Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 105(3), s. 312–324. doi: 10.18261/issn.1504-2987-2021-03-05.
 • Dechsling, Anders; Sütterlin, Stefan; Lugo, Ricardo Gregorio & Halvorsen, Lars Rune (2021). A Critical View of the National Student Survey as a Quality Indicator in Norwegian Higher Education. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. ISSN 2387-5739. 7, s. 362–375. doi: 10.23865/ntpk.v7.2306. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensen, Magne Skibsted; Herrebrøden, Marte Karoline & Andreassen, Ulf Rune (2021). The Invisible Minority. Why do textbook authors avoid people with disabilities in their books? . International Journal of Inclusive Education. ISSN 1360-3116. doi: 10.1080/13603116.2021.1889049. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dechsling, Anders; Shic, Frederick; Zhang, Dajie; Marschik, Peter B.; Esposito, Gianluca & Orm, Stian [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2021). Virtual reality and naturalistic developmental behavioral interventions for children with autism spectrum disorder. Research in Developmental Disabilities. ISSN 0891-4222. 111:103885, s. 1–11. doi: 10.1016/j.ridd.2021.103885. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fjeld, Hilde Sofie & Ramberg, Lin Elisabet Sandhaug (2021). Skoleledernettverk som arena for læring og støtte. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. ISSN 2535-7697. 15(1). doi: 10.23865/up.v15.2351. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engeness, Irina; Thomas, Gethin Ll & Podolskiy, Andrey (2021). Demands and Realities: Significance and Implications of Galperin’s Legacy for Learning and Teaching in 21st Century, P.Y. Galperin's Development of Human Mental Activity. Springer Nature. ISSN 978-3-030-64022-4. s. 105–121. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engeness, Irina & Zavershneva, Ekaterina (2021). Freedom as a Pursuit in Human Development: P.Y. Galperin on the Historical Psychology of L. S. Vygotsky, P.Y. Galperin's Development of Human Mental Activity. Springer Nature. ISSN 978-3-030-64022-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engeness, Irina (2021). Devoted to the Matter of Science: The Life and Professional Career of Piotr Galperin, P.Y. Galperin's Development of Human Mental Activity. Springer Nature. ISSN 978-3-030-64022-4.
 • Engeness, Irina (2021). Psychological Grounds of the Process of Automation, P.Y. Galperin's Development of Human Mental Activity. Springer Nature. ISSN 978-3-030-64022-4. s. 97–103. doi: 10.1007/978-3-030-64022-4_8.
 • Engeness, Irina (2021). Development of Physical Actions, P.Y. Galperin's Development of Human Mental Activity. Springer Nature. ISSN 978-3-030-64022-4. s. 85–95. doi: 10.1007/978-3-030-64022-4_7.
 • Engeness, Irina (2021). Development of Sensory Images, P.Y. Galperin's Development of Human Mental Activity. Springer Nature. ISSN 978-3-030-64022-4. s. 75–83. doi: 10.1007/978-3-030-64022-4_6.
 • Engeness, Irina (2021). Psychological Grounds of the Development of Ideal Actions and Concepts, P.Y. Galperin's Development of Human Mental Activity. Springer Nature. ISSN 978-3-030-64022-4. s. 65–74. doi: 10.1007/978-3-030-64022-4_8.
 • Engeness, Irina (2021). The Process of Internalisation. Theoretical and Practical Implications of the Study on the Phases of the Development of Mental Actions, P.Y. Galperin's Development of Human Mental Activity. Springer Nature. ISSN 978-3-030-64022-4. s. 47–63. doi: 10.1007/978-3-030-64022-4_4.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gusgaard, Bodil Anne-Lise (2021). I Leirvollsetras rike i Vestre Gausdal. En reise gjennom fem generasjoner. OK-trykk. 210 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Aae, Rune & Båtvik, Jan Ingar Iversen (2022). Fortellingen om havørnene som er tilbake i Østfold etter 140 år.
 • Nagel, Ilka & Mydland, Tore (2022). Hva kan skoleledere egentlig om utvikling av skolens digitale kompetanse?
 • Nagel, Ilka; Afdal, Hilde Wågsås & Gudmundsdottir, Greta Björk (2022). Teacher educators’ professional agency in facilitating digital competence.
 • Bjordal, Fred Rune (2022). The presence of digitalization in teachers’ professional identity.
 • Fjeld, Hilde Sofie; Ramberg, Lin Elisabet Sandhaug; Olandersson, Cecilie; Hafstad, Sigrun Staal & Lindahl, Anne Grete (2022). Higher education and schools in partnership: Expectation, understanding and negotiation of the decentralized competency development project (DECOMP) .
 • Hoff-Jenssen, Reidun; Fjeld, Hilde Sofie; Maugesten, Marianne & Bjørnstad, Gunhild Brænne (2022). Student Teacher Practice in Malawi, from Norwegian Educators’ Perspective.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2022). The interactional accomplishment of interpreting in video-mediated environments.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2022). Media ideologies of video-mediated interpreting.
 • Hoff-Jenssen, Reidun (2022). Initial schooling, an unclear concept .
 • Frøystadvåg, Malin Bakke (2022). Spelling and Phonology in Norwegian as a Second Language.
 • Hafstad, Sigrun Staal & Olandersson, Cecilie (2022). Observasjon som redskap for kompetanseutvikling.
 • Bjordal, Fred Rune (2022). Teachers' sense of professional agency in digitalized teaching environments.
 • Maugesten, Marianne; Stigberg, Henrik & Stigberg, Susanne Koch (2022). Programmering på ungdomstrinnet - samarbeid mellom lærerutdanningsskoler og HiØ.
 • Hafstad, Sigrun Staal & Olandersson, Cecilie (2022). Video-based observation and Classroom Assessment Scoring System (CLASS) as tools for teacher's competency development​ - Teachers' experiences.
 • Frøystadvåg, Malin Bakke (2022). In the Interface between Orthography and Phonology in Norwegian as a Second Language.
 • Dechsling, Anders; Vister, Oda Marie; Johansen, Trine Elise; Herikstad, Yngve & Nordahl-Hansen, Anders (2022). Implementing Virtual Reality technology for autistic students: Teacher’s perspective on success factors and challenges.
 • Bjordal, Fred Rune & Gjerskaug, Mette Maria Rønsen (2022). Analyse av informasjonsskriv fra ungdomsskole til foreldre på 7. trinn.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen & Lindberg, Camilla L. (2022). Professor emeritus Kåre Arnstein Lye (9.3.1940-24.3.2021), til minne. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 80(1), s. 10–15.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen & Herheim, Shawn (2022). Jan Ingar har reddet hundrevis av ville dyr. [Avis]. Moss Avis s.13.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen & Bjerke, Ylva Lie (2022). Ugler på badet og flaggermus i kjøleskapet. [Internett]. Dagsavisen Demokraten.
 • Aae, Rune & Båtvik, Jan Ingar Iversen (2022). 4. Rovfugl i trøbbel i serien Villdyrhjerte. [TV]. NRK.
 • Aae, Rune & Båtvik, Jan Ingar Iversen (2022). 3. Uvanlig redningsaksjon i serien Villdyrhjerte. [TV]. NRK.
 • Ødegård, Magnar & Dahl-Nielsen, Ane Linn (2022). Prosessveiledning.
 • Næsje, Ragnhild Louise; Halstvedt, Camilla Blikstad; Berggren, Stein Arnold; Lockhart-Pedersen, Virginia Jean & Karlsen, Kristine Høeg (2022). Storyline in Early Primary Education focusing on the interdisciplinary topic health and lifeskills- through the Storyline The Alphabet Island.
 • Dechsling, Anders (2022). Virtual Reality for barn med autismespekterforstyrrelser.
 • Singh, Ammar Bahadur (2022). (Re-)constructing an institutional xMOOC: implications of students’ perspectives for transformative online pedagogy.
 • Singh, Ammar Bahadur & Engeness, Irina (2022). Dialectical epistemic activities in a MOOC learning environment .
 • Frøystadvåg, Malin Bakke (2022). Sammenhengen mellom ortografi og fonologi i mellomspråk.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen & Høistad, Trine-Merethe (2022). Se(l) der! Plutselig lå den der på isflaket. [Avis]. Halden Arbeiderblad s.32.
 • Lindahl, Anne Grete & Ramberg, Lin Elisabet Sandhaug (2022). Overganger fra et lederperspektiv.
 • Ramberg, Lin Elisabet Sandhaug (2022). Overganger i et skolelederperspektiv.
 • Jansson, Benthe Kolberg; Juuhl, Gudrun Kløve & Traavik, Hilde (2021). Skriving og lesing på nynorsk og bokmål. I Nygård, Mari & Bjerke, Christian Bjørn (Red.), Norskboka 1. Norsk for grunnskolelærarutdanning 1-7. Universitetsforlaget. ISSN 9788215035024. s. 243–260.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen & Lågbu, Øivind (2021). Hønsehaukens unike behandling (side 1). - CT-skanning gir enestående bilde av en fugl For første gang ble en hønsehauk skannet ved Fredrikstad Dyrehospital (side 12-13). [Avis]. Fredriksstad Blad s.1, 12-13.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen; Aae, Rune & Kristiansen, Martin Næss (2021). Sjeldent syn: Hekkende rapphøns observert i Råde. Denne Råde-observasjonen er sjelden og omdiskutert. [Avis]. Dagsavisen s.10-11.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen & Holøien, Marianne (2021). Ser for seg 350-400 boliger og barnehage på Glombo. [Avis]. Fredriksstad Blad s.6.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen & Holøien, Marianne (2021). Synes de fortjener litt ros. Får gå videre med utbyggingsplaner. [Avis]. Fredriksstad Blad s.14.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen; Eide, Ivar Ruud & Aae, Rune (2021). Fant død havørnunge. Denne gjengen gjør en viktig jobb på Håøya:. [Avis]. Akershus Amtstidende s.8.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen & Olsen, Julie Teresa (2021). Rekordmange henvendelser om hoggormbitt i år. [Avis]. Stavanger Aftenblad s. 20.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen (2021). Bier og blomster. Hvilke blomsterplanter er særlig gunstige i vårt nærmiljø for honningproduserende bier?
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen (2021). Veikantplanter og andre spennende forekomster på Spjærøy, Hvaler kommune.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen (2021). Vegetasjon og skjøtsel av sjeldne karplanter på Festningsholmen ved Akerøya med ekskursjon rundt på Akerøya etter botaniske godbiter.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen (2021). Trekkfuglene har nå forlatt oss, mens sidensvans er en trekkfugl som kommer til oss. Torsnes Menighetsblad. 2, s. 8–9.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen (2021). Vipa er på vei tilbake også i år, men det blir stadig færre av denne vakre og folkekjære fuglen . Torsnes Menighetsblad. 1, s. 15–16.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen (2021). Glimt fra spennende opplevelser og funn fra 2020.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen (2021). Vårplanter i Norge, glimt fra vårturen til ØBF og utfordringer ved skjøtsel av sjeldne arter i Østfold.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen (2021). Marikåper Alchemilla på Søndre Jeløy, kjennetegn og utbredelse.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen (2021). Slekta marikåpe Alchemilla i Østfold og hvordan vi kjenner igjen artene.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen & Båtvik, Torunn Bjørnstad (2021). Bilder og ord til oppmuntring og ettertanke.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen (2021). Endringer i fuglelivet i Østfold i løpet av de siste 150 år.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen (2021). Glimt fra ØBFs innsats i 2021.
 • Roos, Merethe (2021). Kan man tenke seg en særegen nordisk modell for utdanning? Utdanningsnytt.no.
 • Roos, Merethe (2021). Leder. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 2021.
 • Roos, Merethe; Mortensen-Buan, Anne-Beathe & Mattlar, Jörgen (2021). Leder. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 3.
 • Roos, Merethe (2021). Leder. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 2021(2).
 • Roos, Merethe (2021). Leder. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 2021(1).
 • Roos, Merethe (2021). Anmeldelse - Anne Eriksen - Livets læremester. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X.
 • Engeness, Irina (2021). Preface. Cultural Psychology of Education. ISSN 2364-6780. 14, s. v–xiv. doi: 10.1007/978-3-030-64022-4.
 • Fjeld, Hilde Sofie; Hafstad, Sigrun Staal; Jensen, Magne Skibsted & Ramberg, Lin Elisabet Sandhaug (2021). "It's hard to imagine what it's like to be a leader before you stand there" - A study of students' experiences as school leaders in school adoption .
 • Andreassen, Ulf Rune (2021). Læringsstrategier, Pedagogikk - en grunnbok. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202710248. s. 111–130.
 • Sletten, Berit Oddrunn; Juritsen, Trine Lise; Østmoen, Jostein Paulgård & Wilhelmsen, Terese (2021). Professional development and guidance: Perspectives of early childhood education students.
 • Gusgaard, Bodil Anne-Lise (2021). Frøyhov - og tanker ved stabburet. Ringerike. ISSN 0801-4353. s. 30–33.
 • Gusgaard, Bodil Anne-Lise (2021). Den ærverdige altertavlen i Tyristrand kirke. Ringerike. ISSN 0801-4353. s. 14–18.
 • Fjeld, Hilde Sofie & Ramberg, Lin Elisabet Sandhaug (2021). “Combination-classes for educational equity”.
 • Maugesten, Marianne; Stigberg, Henrik & Stigberg, Susanne Koch (2021). Programmering på ungdomstrinnet.
 • Hoff-Jenssen, Reidun (2021). How does 1st grade pupils experience and perceive becoming a pupil? .
 • Andreassen, Ulf Rune (2021). Positiv spesialpedagogikk. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. s. 64–64.
 • Hoffmann, Flavia Devonas (2021). Choreopattern-metode i Workshop 4 i WP3 av pARTiciPED.
 • Hoffmann, Flavia Devonas (2021). Cross-sectorial collaboration in teacher education: A sociomaterial understanding of participation in the intersection of knowledge practices .
 • Dechsling, Anders; Sütterlin, Stefan; Lugo, Ricardo Gregorio & Halvorsen, Lars Rune (2021). Studiebarometeret måler ikke studiekvalitet. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Ramberg, Lin Elisabet Sandhaug; Hafstad, Sigrun Staal & Jensen, Magne Skibsted (2021). «Vanskelig å forestille seg hvordan det er å være i ledelsen før man står der» - En studie om studenters erfaringer som skoleledere i skoleovertakelse .
 • Ramberg, Lin Elisabet Sandhaug (2021). Combination-classes for Educational Equity.
 • Nagel, Ilka (2021). Teacher Educators’ Professional Role in Promoting Digital Competence in Teacher Education.
 • Bjordal, Fred Rune (2021). Tracing expectations for teachers’ epistemic agency historically in policies on digitalization in the cases of Sweden, Denmark and Norway.
 • Andreassen, Ulf Rune (2021). Undervisning som fremmer leseforståelse. I Lundetræ, Kjersti & Tønnessen, Finn Egil (Red.), Å lykkes med lesing : Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205553743. s. 68–88.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen & Båtvik, Torunn Bjørnstad (2021). Ord og bilder til undring og ettertanke.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen & Bjørnstad, Torunn Bjørnstad (2021). Bilder og ord til glede og ettertanke .
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen (2021). Underlige fisker og andre sjødyr i Oslofjorden, et historisk tilbakeblikk.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen (2021). Ingvar Spikkeland 70 år, noen glimt fra hans store innsats for naturen.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen (2021). Vansjø, en lite benyttet perle?
 • Dechsling, Anders (2021). Bruk av Virtual Reality for å trene sosiale ferdigheter. Atferdsanalysens bidrag.
 • Nohr, Magnus & Singh, Ammar Bahadur (2021). VIDEOS IN THE ICTMOOC AS RESOURCES FOR LEARNING AND DEVELOPMENT OF TEACHER TRANSFORMATIVE DIGITAL AGENCY.
 • Løkke, Jon Arne; Orm, Stian; Myhre, Martin Øverlien & Dechsling, Anders (2021). Autisme og selvmord: En systematisk litteraturgjennomgang.
 • Singh, Ammar Bahadur (2021). Learning and conceptual understanding .
 • Singh, Ammar Bahadur & Engeness, Irina (2021). Examining instructors’ role in facilitating students’ learning process in the ICTPED MOOC .
 • Singh, Ammar Bahadur (2021). Dilemmas in Case Study Research Design in Online Micro-Pedagogical Activities: A Case of a MOOC .
 • Singh, Ammar Bahadur (2021). Making Sense of Collaborative Learning Practices in the ICTPED MOOC.
 • Stigberg, Susanne Koch; Maugesten, Marianne & Stigberg, Henrik (2021). Use - modify - create. Ett arbetssätt för programmering. Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning. ISSN 0348-2723. 3/2021(3), s. 22–27.
 • Maugesten, Marianne; Stigberg, Henrik & Stigberg, Susanne Koch (2021). Programmering på ungdomstrinnet. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. ISSN 0802-8192. 3/2021(3), s. 2–7.
 • Bjordal, Fred Rune (2021). The Epistemic Teacher-Student Relationship in the Age of Digitalisation.
 • Stigberg, Henrik; Stigberg, Susanne Koch & Maugesten, Marianne (2021). Use-modify-create: ett arbetssätt för programmering. Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning. ISSN 0348-2723. 3.
 • Nagel, Ilka (2021). Digital Competence in Teacher Education Curricula - Expectations for Teacher Educators’ Knowledge.
 • Massao, Prisca Bruno; Andersen, Camilla Eline; Fylkesnes, Sandra; Vibeto, Håvard Andreas; Klausen, Siri Wieberg & Haug, Inger Mokkelbost [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). Det er på høy tid å forske på rase og rasisme i lærerutdanningene, Søberg. Nettavisen.
 • Nagel, Ilka & Engeness, Irina (2021). Facilitation of Peer Feedback with Video Annotation in Teacher Education.
 • Nagel, Ilka (2021). Digital Competence in Teacher Education Curricula Indications for Teacher Educator Knowledge?
 • Brynildsen, Stine; Nagel, Ilka & Engeness, Irina (2021). Teachers’ Professional Digital Competence, Transformative Digital Agency and TeachMeets Presenters.
 • Engeness, Irina & Nohr, Magnus (2021). Norwegian Teachers’ Learning in the ICTPEDMOOC: Insights into epistemic practices and teacher digital agency.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen & Fredriksen, Rune (2021). Fiskekroker kan bli farlige feller for ville fugler. [TV]. NRK Distriktsnyheter Oslo og Viken.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen & Lågbu, Øivind (2021). Hønsehaukens unike behandling. - CT-skanning gir enestående bilde av en fugl. For første gang ble en hønsehauk skannet ved Fredrikstad Dyrehospital. [Avis]. Fredriksstad Blad s. 1 + 12-13.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen & Craig, Elin Reffhaug (2021). Fikk havørn på taket. [Avis]. Budstikka s. 8.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen & Sveaas Dale, Richard (2021). Trolig snart på vingene. [Avis]. Budstikka s. 10.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen (2021). Slekta marikåpe, Alchemilla, på Vestlandet.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen (2021). Starr Carex i Sunnhordland og hvordan vi kjenner igjen dem. Foredrag på Skånevik, Etne, for Sunnhordland Botaniske Forening. .
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen (2021). Rødlistete arter i Østfold og skjøtsel av disse.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen (2021). Plante- og dyrelivet på Hvaler, før og nå. .
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen & Standal, Anders Grytten (2021). En sjelden larve. [Avis]. Fredriksstad Blad s. 28.
 • Ramberg, Lin Elisabet Sandhaug & Fjeld, Hilde Sofie (2021). Arbeid i skoleledernettverk.
 • Nagel, Ilka (2021). Digital Competence in Teacher Education Curricula – Implications for Teacher Educator Knowledge.
 • Andreassen, Ulf Rune & Jansson, Benthe Kolberg (2021). Lese- og skrivevansker. I Bjerke, Christian Bjørn & Nygård, Mari (Red.), Norskboka 2. Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7.. Universitetsforlaget. ISSN 9788215035017.
 • Jansson, Benthe Kolberg & Traavik, Hilde (2021). Rettskriving og rettskrivingsutvikling. I Bjerke, Christian Bjørn & Nygård, Mari (Red.), Norskboka 2. Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7.. Universitetsforlaget. ISSN 9788215035017.
 • Enger, Trond (2021). Til Hallesbys forsvar. Vårt land. ISSN 0805-5424. s. 18–18.
 • Damsgaard, Hilde Larsen (2021). Svarte skjermer i digitale læringsomgivelser.
 • Damsgaard, Hilde Larsen (2021). Studielivskvalitet og svarte skjermer. SMART undervisningsplanlegging.
 • Damsgaard, Hilde Larsen (2021). Fra svarte skjermer til synlige ansikter. Studielivskvalitet og SMART undervisningsplanlegging.
 • Damsgaard, Hilde Larsen (2021). Studielivskvalitet og SMART undervisningsplanlegging.
 • Damsgaard, Hilde Larsen (2021). Studielivskvalitet og SMART undervisningsplanlegging.
 • Damsgaard, Hilde Larsen (2021). Studielivskvalitet, SMART og relasjoner som fremmer læring i høyere utdanning .
 • Damsgaard, Hilde Larsen (2021). Svarte skjermer 2.0. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Damsgaard, Hilde Larsen (2021). Svarte skjermer 2.0.
 • Bjordal, Fred Rune (2021). Teachers' Professional Knowledge in the Age of Digitalisation - A short presentation of the PhD project at The Digital Society Gathering.
 • Maugesten, Marianne; Stigberg, Henrik; Stigberg, Susanne Koch & Nina Skajaa, Fredheim (2021). Har utviklet undervisningsopplegg som skal gjøre lærere i ungdomsskolen bedre i programmering. [Fagblad]. Forskning.no.
 • Stigberg, Susanne Koch; Stigberg, Henrik & Akerbæk, Tore Marius (2021). Developing genres of educational programming videos to support mathematics teachers utilize programming in the classroom.
 • Nagel, Ilka (2021). Digital kompetens i lokala styrdokument i norsk lärarutbildning - förväntningar till lärarutbildarnas färdigheter och kunskap.
 • Arntzen, Erik; Dechsling, Anders & Westgård, Anne (2021). Performance when novel stimuli are presented in the sorting test.
 • Maugesten, Marianne; Stigberg, Henrik & Stigberg, Susanne Koch (2021). Examining TPACK among 8.-10. grade teachers after introducing a Use-Modify-Create programming approach.
 • Ulland, Gro; Palm, Kirsten & Andreassen, Ulf Rune (2021). Den andre leseopplæringa. I Bjerke, Christian Bjørn & Nygård, Mari (Red.), Norskboka 2. Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7.. Universitetsforlaget. ISSN 9788215035017. s. 205–229.
 • Engeness, Irina & Waite, Marion (2021). Learning through a crisis, the experiences of involuntary online learning for undergraduate nursing students .
 • Kelentric, Marijana; Nagel, Ilka; Andreasen, Johan Kristian; Bergan, Ingvild; Aagaard, Toril & Bueie, Agnete Andersen [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). Erfaringer fra digitaliseringsprosjektene i grunnskolelærerutdanningen. Erfaringsdeling og paneldebatt.
 • Haugsbakken, Halvdan; Engeness, Irina; Nohr, Magnus & Koch, Susanne Anette Kjekshus (2021). Kan nettkurs erstatte undervisning i sanntid? Hvilke vurderinger er i så fall viktige å ta?/Er MOOC død, lenge leve MOOC! Hvilken vei går nettundervisningen etter covid-19?
 • Børtveit, Line; Nordahl-Hansen, Anders Johan; Dechsling, Anders; Sütterlin, Stefan & Nordgreen, Tine (2021). Tredjegenerasjons atferdsanalyse i internettlevert behandling for pasienter med depresjon.
 • Brynildsen, Stine Malin & Nagel, Ilka (2021). Hva er og hvorfor delta på TeachMeet?
 • Brynildsen, Stine Malin; Haugsbakken, Halvdan & Koch, Susanne Anette Kjekshus (2021). Advancing Teachers’ Professional Digital Competence by Developing Learning Designs in Microsoft Teams and OneNote.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen & Winlund, Anders Werner (2021). Hauk i skjulet. [Radio]. NRK Radio Distriktsnyheter Østfold.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen & Winlund, Anders Werner (2021). Måke med plaspose på hode. [Radio]. NRK Radio Distriktsnyheter Østfold.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen (2021). Kattugle hjemme. [TV]. NRK TV Norge i dag.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen (2021). Kattugle hjemme. [TV]. NRK Distriktsnyheter Oslo og Viken.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen (2021). Soppsesongen er over for i år, men traktkantarell kan vi fortsatt finne. Torsnes Menighetsblad. Vinter/vår(3), s. 16–17.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen & Knudsen, Caroline Bjurstrøm (2021). Biolog håper å redde måken fra Kiwi-posen. [Avis]. Moss Avis s. 13.
 • Engeness, Irina (2021). Tools and Signs in Learning with Technology: a Cultural-Historical Approach .
 • Hoff-Jenssen, Reidun; Bjerke, Mari Odberg & Afdal, Hilde Wågsås (2021). Begynneropplæring en kjent men uklart begrep.
 • Hoff-Jenssen, Reidun (2021). Begynneropplæring i skolen.
 • Ødegård, Magnar & Dahl-Nielsen, Ane Linn (2022). Samarbeid mellom Høgskolen i Østfold og Pedagogisk-psykologisk tjeneste: Rapport fra undersøkelse knyttet til PPTs systemarbeid. Høgskolen i Østfold.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen & Wergeland Krog, Ola M. (2021). Sarpsborg Seilforening. Kartlegging av marint naturmangfold ved foreningens bryggeanlegg i Løkkevika, Sarpsborg. Wergeland Krog Naturkart, Rapp. 2021-9.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen & Wergeland Krog, Ola M. (2021). Sarpsborg Båtforening. Kartlegging av marint naturmangfold, konsekvensvurdering ved utskifting av brygger. Wergeland Krog Naturkart, Rapp. 2021-8.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen & Wergeland Krog, Ola M. (2021). Det ble vinteren 2021 utarbeidet en 5-årsplan for skjøtsel av Røds Brug på Kråkerøy i Fredrikstad kommune (Wergeland Krog & Båtvik 2021). Samme år ble det bevilget midler til gjennomføring av noen utvalgte av de foreslåtte tiltakene. Dette notatet summerer opp de skjøtselstiltakene som ble gjennomført på Røds Brug i 2021. Wergeland Krog Naturkart. Notat 2021-4.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen & Wergeland Krog, Ola M. (2021). Riksvei 4 (Rv. 4) Roa - Gran. Kartlegging av fremmede arter. Wergeland Krog Naturkart, Rapp. 2021-7.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen & Wergeland Krog, Ola M. (2021). Nexans AS, Halden, kartlegging av marint naturmangfold som grunnlag for utarbeidelse av detaljreguleringsplan. Wergeland Krog Naturkart, Rapp. 2021-6.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen & Wergeland Krog, Ola M. (2021). Diskusjonsgrunnlag til plan for flytting av rødlistearten småvasskrans Zannichellia palustris ssp. palustris i Frierfjorden, Bamble kommune, i forbindelse med utvikling av industriområde Frier Vest. Wergeland Krog Naturkart. Notat 2021-2.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen & Wergeland Krog, Ola M. (2021). Detaljreguleringsplan for bygging av hytter. Vurdering av konsekvenser for amfibier i plan- og influensområdet, samt forslag til avbøtende og habitatforbedrende tiltak. Stensvikfjellet, Fredrikstad kommune, Viken. Wergeland Krog Naturkart, Notat 2021-1.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen & Wergeland Krog, Ola M. (2021). Områderegulering Frier Vest. Flytting av småvasskrans Zannichellia palustris. Rapport til Frier Vest AS og Sweco AS . Wergeland Krog Naturkart, Rapport 2021-5.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen & Wergeland Krog, Ola M. (2021). Pilotprosjekt – forberedelser til flytting av rødlistearten småvasskrans Zannichellia palustris ssp. palustris i Frierfjorden, Bamble kommune, i forbindelse med utvikling av industriområdet Frier Vest. Rapport til Sweco Norge AS. Wergeland Krog Naturkart. Notat 2021-3.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen (2021). Registrering av strandtorn (Eryngium maritimum) på Skjeløy vedr. valg av trasé for jordkabel, Onsøy, Fredrikstad kommune, Viken fylke. Rapport til Elvia AS, Oslo. Carex-Bioprint, rapp. 2021-1.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen (2021). Naturfaglige innspill til detaljreguleringsplan for Glombo Brygge og ballastparken (delfelt FMV6), i håp om å bevare en sjelden og verdifull rest av eksisterende ballastplanter - levende kulturminner. Rapport til Glombo Brygge AS via Griff Arkitektur, Fredrikstad. Carex-Bioprint, rapp. 2021-2.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen (2021). En botanisk inventering ved Bukkenes på Søndre Karlsøy, Sarpsborg kommune. Rapport til Bukkenes Vel, Skjeberg. Carex-Bioprint 2021-3.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen & Wergeland Krog, Ola M. (2021). Sjøledning Åros – Slemmestad. Kartlegging av marint naturmangfold ved Åros som grunnlag for valg av trasé for planlagt sjøledning. Wergeland Krog Naturkart, Rapport 2021-3.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen & Wergeland Krog, Ola M. (2021). Sjøledning Bergerbukta – Sand. Kartlegging av marint naturmangfold, konsekvensvurdering av valgt trasé samt forslag til avbøtende tiltak. Wergeland Krog Naturkart, Rapport 2021-2.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen & Wergeland Krog, Ola M. (2021). Solnes, Melsombukta. Kartlegging av marint naturmangfold, konsekvensvurdering av utbyggingsplan for området. Wergeland Krog Naturkart, Rapport 2021-4.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen & Wergeland Krog, Ola M. (2021). Røds Brug i Fredrikstad, skjøtselsplan 2021 – 2026. Wergeland Krog Naturkart, Rapp. 2021-1.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. mai 2021 12:45 - Sist endret 16. sep. 2021 14:08