index.html

Dette bildet viser et bilde av inngangspartiet til Høgskolen i Østfold studiested i Halden.

Om fakultetet

Fakultet for lærerutdanninger og språk har 175 ansatte og ca. 2 700 studenter, og er lokalisert til høgskolens studiested på Remmen utenfor Halden. Fakultetets studieportefølje inneholder lærerprofesjonsutdanninger rettet mot barnehage, grunnskole og videregående skole og har et rikt utvalg av årsstudier, videreutdanninger og masterstudier rettet mot språkfag og lærerutdanninger. Fakultetet har landets størst tilbud av studier i engelsk, fransk, tysk og spansk, og har Nasjonalt senter for fremmedspråk i utdanningen knyttet til seg. Fakultetet er også en pioner på profesjonsfaglig digital kompetanse i lærerutdanningene og har Nordens eneste mastertilbud knyttet til de minste barna i barnehagen.

Fakultetets forskningsfavner bredt innenfor språk og lærerutdanninger. Fakultetets fagmiljøer representerer hele høgskolens satsingsområde Språk i opplæringen, og utgjør vesentlige deler av det tverrfaglige satsingsområdet Det digitale samfunn.

Organisasjon

Her kan du lese mer om hvordan fakultetet er organisert, om ledelsen, styret og ulike råd og utvalg.