index.html

Om fakultetet

Fakultet for lærerutdanninger og språk har 215 ansatte og ca. 2 700 studenter, og er lokalisert til høgskolens studiested på Remmen utenfor Halden. Fakultetets studieportefølje inneholder lærerprofesjonsutdanninger rettet mot barnehage, grunnskole og videregående skole og har et rikt utvalg av årsstudier, videreutdanninger og masterstudier rettet mot språkfag og lærerutdanninger. Fakultetet har landets størst tilbud av studier i engelsk, fransk, tysk og spansk, og har Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen knyttet til seg. Fakultetet er også en pioner på profesjonsfaglig digital kompetanse i lærerutdanningene og har Nordens eneste mastertilbud knyttet til de minste barna i barnehagen.

Fakultetets forskning favner bredt innenfor språk og lærerutdanninger. Fakultetets fagmiljøer representerer hele høgskolens satsingsområde Språk i opplæringen, og utgjør vesentlige deler av det tverrfaglige satsingsområdet Det digitale samfunn.

Organisasjon mm

Her kan du lese mer om hvordan fakultetet er organisert, om ledelsen, styret og ulike råd og utvalg. Du finner også fakultetets møteplan og annen nyttig informasjon.

Arena for kunnskaps- og erfaringsdeling 

Her kan du lese mer om Arena for kunnskaps- og erfaringsdeling og finne informasjon om samlinger.