Organisasjon

Øverste leder for Fakultet for lærerutdanninger og språk (LUSP) er dekan. Med seg i ledergruppen har dekan to prodekaner, instituttledere og undervisningsledere ved fakultetets tre institutter, leder for Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen og to instituttovergripende programledere. 

Fakultetets ledelse

Dekan

Prodekan utdanning

Prodekan forskning

Programledere for instituttovergripende studieprogrammer

Programleder barnehagelærerutdanning (BLU)

Programleder grunnskolelærerutdanning (GLU)