Valgstyre

Valgstyret ved Fakultet for lærerutdanninger ble oppnevnt av Interimsstyret 26. august 2021. Valgstyret har følgende medlemmer: 

Valgstyrets sekretær er Irene Felde Olaussen, Seksjon for servicetjenester. 

Ta kontakt om du har spørsmål til valget!

* Natali Segui Schimpke kom inn for Fremmedspråksenterets Spiwe Thandabani Rønning underveis i arbeidet, da Rønning ble nominert til kandidat til fakultetsstyret.

Publisert 1. sep. 2021 12:35 - Sist endret 4. okt. 2021 10:01