Forskning

Om forskningen

Fakultet for lærerutdanninger og språk har et utstrakt forsknings- og utviklingsarbeid / kunstnerisk utviklingsarbeid. Hoveddelen av arbeidet er samlet i fakultetets tverrfaglige forskergrupper. I tillegg representerer fakultetets fagmiljøer hele høgskolens institusjonelle satsingsområde innenfor Språk i opplæringen, og utgjør vesentlige deler av det tverrfaglige satsingsområdet Det digitale samfunn.

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde.

Forskningsgrupper

Les mer om de ulike forskningsgruppene ved fakultetet.

Forskningsprosjekter

Les mer om forskningsprosjektene ved fakultetet

Kontakt

Ønsker du informasjon om vår forskningsaktivitet eller ønsker å samarbeide med oss, så ta kontakt med prodekan for forskning - Øyvind Gjems Fjeldbu