Samarbeidspartnere i lærerutdanningene

Fakultet for lærerutdanninger og språk har flerårige samarbeidsavtaler med barnehager og skoler i profesjonsutdanningene våre; barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). I tillegg til de faste avtalene, samarbeider vi i kortere eller lengre perioder med andre barnehager, grunnskoler og videregående skoler.

Bildet viser en kvinnelig lærerstudent som står i inngangen til en av våre praksisskoler. På skiltet ved siden av døra står det "Vi utdanner lærere i samarbeid med Høgskolen i Østfold".


Barnehager

Fredrikstad kommune:

Halden kommune:

Hvaler kommune: 

Indre Østfold kommune:

Moss kommune:

Rakkestad kommune:

Sarpsborg kommune:


Grunnskoler

Fredrikstad kommune

Halden kommune:

Hvaler kommune: 

Moss kommune:

Rakkestad kommune:

Råde kommune:

Sarpsborg kommune:


Videregående skoler

Avdelingen samarbeider også med Inspiria Science Senter.

Emneord: praksisskoler, praksisbarnehager, praksis, lærerutdanningsskoler, lærerutdanningsbarnehager, utviklingsskoler
Publisert 15. juni 2021 15:25 - Sist endret 7. apr. 2022 13:32