Praktisk gjennomføring av valget

Valget skjer elektronisk i perioden mandag 27. september kl. 10:00 til onsdag 29. september kl. 15:00.

Stem på dine kandidater her (lenke kommer)

Ansatte i undervisnings- og forskerstillinger avgir stemme på inntil fire kandidater blant alle de nominerte kandidatene som stiller til valg. Oversikt over kandidater på valg finnes her.

Spørsmål om gjennomføringen av valget kan sendes til valg-lusp@hiof.no. Eventuelle problemer med pålogging rettes til itvakt@hiof.no.

Valgresultatet offentliggjøres torsdag 30. september kl. 12:00.

Valgstyret håper på god oppslutning om valget!

Publisert 30. aug. 2021 15:40 - Sist endret 22. sep. 2021 13:37