Beate Lund

Institutt for pedagogikk, IKT og læring
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608194
+4797760948
Studiested
Halden
Kontornr.
C2-037

Faglige interesser

Barn, barndom, barnehage

Flerspråklig og flerkulturell oppvekst og utdanning.

Pedagogisk veiledning

Samarbeid med praksis- Lærerutdanningsbarnehagene

Undervisning

Jeg underviser i pedagogikk på barnehagelærerutdanningen.

I studieåret 2021/2022 underviser jeg i emnene:
- Barns utvikling, lek og læring- BULL1
- Ledelse, samarbeid og utvikling - LSU
- Bacheloroppgaven- BA

Underviser også i videreutdanningen ved HIØ; Veiledning for praksislærere

Prosjektleder og medlem i arbeidsgruppa for Prosjekt, Lærerutdanningsbarnehager(LUB)


Emne-ansvarlig for BA- oppgaven

Bakgrunn

Utdannet som førskolelærer ved HIØ

Mastergrad i mangfold og inkludering i pedagogisk virksomhet.
Videreutdanning i veiledning og flerkulturell pedagogikk.

Mange års erfaring fra barnehagen som migrasjonspedagog, pedagogisk leder, fagleder og styrer.

Prosjekter

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Bøe, Kari Wallem; Andersen, Mariann; Suhr, Hilde Irene Pettersen; Daniloff, Merete; Rudolph, Kari-Mette & Lund, Beate (2021). Den fiktive barnehage - presentasjon av digital film.
 • Andersen, Mariann; Bøe, Kari Wallem; Daniloff, Merete; Suhr, Hilde Pettersen; Lund, Beate & Rudolph, Kari-Mette (2021). Digitalisering og etterutdanning ILP Fiktiv barnehage - en kollektiv og praksisnær arbeidsform.
 • Lund, Beate & Fjeld, Hilde Sofie (2021). "Barnet i sentrum. Overgang barnehage- skole". .
 • Rudolph, Kari-Mette & Lund, Beate (2020). Vår fiktive barnehage - kooperative og studentaktive læringsformer i emnet ledelse, samarbeid og utvikling.
 • Lund, Beate (2020). Reelt partnerskap om åpen oppgave i praksis og smittevernsoppdragelse LUB/HIØ. .
 • Lund, Beate (2020). Vår fiktive barnehage - kooperative og studentaktive læringsformer i emnet ledelse, samarbeid og utvikling.
 • Lund, Beate (2020). Flerkulturell pedagogikk med fokus på språkglede.
 • Lund, Beate; Lunde, Merete Ellen & Tveter, Eileen Thøgersen (2020). Presentasjon av arbeidet med Lærerutdanningsbarnehager. "Vi lærer sammen".
 • Lund, Beate (2019). Humor i veiledning.
 • Lund, Beate (2019). Veiledning av studenter i praksis. Studenten som subjekt.
 • Lund, Beate (2019). Å ta imot studenter, erfaringsutveksling. .
 • Lund, Beate; Lunde, Merete Ellen & Tveter, Eileen Thøgersen (2019). Ledere av Lærerutdanningsbarnehagekonferansen "Vi lærer sammen".
 • Ingvaldsen, Tone Harekas barnehage; Lund, Beate; Lunde, Merete Ellen & Jæger , Mette Stangeløkka barnehage (2019). Likhet, Likeverd og Makt i Partnerskap.
 • Lund, Beate (2019). Barnas posisjon i mangfoldet. Barnehagefolk. ISSN 1500-6905. 36(02).
 • Lund, Beate (2019). Likeverd og likestilling i barnehagen.
 • Lund, Beate (2019). Tett- på- flerspråklige studenter. I lys av etiske perspektiver.
 • Larsen, Ann Sofi; Ulla, Bente; Lund, Beate; Luthen, Geir Sverre & Jensen, Magne Skibsted (2019). Tillit, tenkning og trøbbel - ontologiske, etiske og kunnskapsrelaterte vurderinger i profesjonsrettet veiledning.
 • Rudolph, Kari-Mette & Lund, Beate (2018). Vår fiktive barnehage- praksisnær lederutdanning. Barnehagefolk. ISSN 1500-6905.
 • Rudolph, Kari-Mette & Lund, Beate (2018). "Vår fiktive barnehage".
 • Lund, Beate (2018). Å lytte til og lytte frem barns erfaringer og fortellinger. Språkmiljø i barnehagen i et etisk perspektiv.
 • Lund, Beate (2018). Ledelse, samarbeid og utvikling, "Vår fiktive barnehage". .
 • Lund, Beate (2018). Ikke forstyrr! Jeg leker!
 • Lund, Beate (2018). Barnehagebasert kompetanseutvikling.Hva kan det være?
 • Lund, Beate (2017). Forventninger til barnehagelæreren i dagens og fremtidens barnehage.
 • Lund, Beate (2017). Barnehagelæreren i den nye forskriften.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:25 - Sist endret 12. aug. 2021 10:42