Lærerutdanningsbarnehager 2025

Dette bildet er delt opp i tre. Første del av bildet viser inngangspartiet ved Høgskolen i Østfolds studiested i Halden, på en vintermorgen. Det midterste bildet viser tre personer som er i en samtale. Det siste bildet viser to barn som plukker høstløv på bakken.

Illustrasjonsfoto: HiØ, Colourbox.no og Colourbox.no

Lærerutdanningsbarnehager 2025

Lærerutdanningsbarnehager (LUB) er et av innsatsområdene i strateginotatet Lærerutdanning 2025. Hensikten er å sikre høy kvalitet i praksisopplæringen og styrke forsknings- og utviklingssamarbeid mellom barnehager og universiteter/høgskoler med ansvar for barnehagelærerutdanning.

Kontakt

Dersom du har spørsmål og vil vite mer om prosjektet kan du ta kontakt med prosjektleder Beate Lund

Aktuelt

Lærerutdanningsbarnehagene

Barnehagelærerutdanningen ved HiØ har samarbeidsavtaler med mange barnehager i gamle Østfold fylke om praksisopplæring i utdanningen. Fem av disse barnehagene er valgt ut som lærerutdanningsbarnehager og er dermed partnere i dette prosjektet. Barnehageeierne til disse barnehagene inngår også i prosjektet.

Samarbeidsprosjekter

I lærerutdanningsbarnehageskoleprosjektet samarbeider vi om flere prosjekter knyttet til barnehagelærerutdanningene. Vi samarbeider om studentenes praksisopplæring, hvor vi jobber for at studentene skal erfare en enhetlig praksisopplæring på campus og i praksisfeltet. Vi samarbeider også om undervisning og veiledning, og har som mål at vi utvikler kompetanse gjennom dette styrkede samarbeidet.