Lærerutdanningsbarnehagene

Barnehagelærerutdanningen ved HiØ har samarbeidsavtaler med mange barnehager i gamle Østfold fylke om praksisopplæring i utdanningen. Fem av disse barnehagene er valgt ut som lærerutdanningsbarnehager og er dermed partnere i dette prosjektet. Barnehageeierne til disse barnehagene inngår også i prosjektet.

Halden kommune

  • Harekas barnehage
  • Stangeløkka barnehage
  • Stenrød barnehage

Råde kommune

Sarpsborg kommune

  • Stasjonsbyen barnehage

Naturbarna, Grenda barnehageNaturbarna, Grenda barnehage

Barnehagens hjemmeside

Naturbarna AS består av tre barnehager som eies av Cecilie Grønli. Avdeling Grenda består av 4 avdelinger og ligger i Saltnes i Råde kommune med nærhet til sjø og skog.

Visjonen er: Trygge, aktive barn- sammen skaper vi hverdagen.

Visjonen inkluderer alle som er en del av Grenda barnehage sin hverdag. Det vil si barn, personal, foresatte, studenter og andre instanser som er en viktig del av hverdagen i barnehagen. Begrepet sammen er en bærebjelke i visjonen. Sammen i form av at vi er bundet sammen i en hverdag hvor alle har noe å bidra med, uansett alder, kjønn og etnisitet.

Naturbarna har stort fokus på friluftsliv. Alle barn får tilbringe tid ute i forskjellig type vær til alle årstider. Vi arbeider for å tilby varierte opplevelser i naturen. Naturen byr forskjellige utfordringer for alle og et mangfold av muligheter. Gode holdninger til natur og miljøvern starter i barneårene. Når barna får varierte og gode opplevelser i og med naturen legges grunnlaget for gode holdninger og verdier for en bærekraftig utvikling.

Publisert 5. nov. 2021 19:51 - Sist endret 17. des. 2021 08:53