Samarbeidsprosjekter

I lærerutdanningsbarnehageprosjektet samarbeider vi om flere prosjekter knyttet til barnehagelærerutdanningen. Vi samarbeider om studentenes praksisopplæring, hvor vi jobber for at studentene skal erfare en enhetlig praksisopplæring på campus og i praksisfeltet. Vi samarbeider også om undervisning og veiledning, og har som mål at vi utvikler kompetanse gjennom dette styrkede samarbeidet.

Publisert 5. nov. 2021 19:51 - Sist endret 5. nov. 2021 19:51