Halvdan Gaute Søvik Haugsbakken

Institutt for pedagogikk, IKT og læring
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608462
Studiested
Halden
Kontornr.
-

Faglige interesser

Jeg har bakgrunn som samfunnsviter og har hovedfag i sosialantroplogi og doktorgrad i sosiologi. I tillegg har jeg vært postdoktor, forsker og førsteamanuensis i sosiologi, og vært skole- og utdanningsforsker. Jeg har forsket på skole- og utdanningsfeltet siden 2007. Siden 2010 har jeg jobbet med digitalisering av skolen, høyere utdanning og i organisasjoner. 

Jeg har utviklet en rekke MOOCer og/eller nettkurs, på norske og engelsk, som jeg også har forsket på. Jeg forsker på hvordan digitale teknologier brukes i organisasjoner, så vel som blant mennesker og i samfunnet. Jeg har undervist i organisasjon- og ledelsesfag på masternivå innen digitalisering og digital kompetanse. Jeg har veiledet flere masterstudenter som skriver om bruk av digitale teknologier. 

Jeg ble tildelt prisen "Årets nettpedagog for 2019".

Undervisning

Jeg er emneansvarlig for studiet Nettpedagogikk og nettundervisning.

Forskning

Jeg er tilknyttet forskergruppen IKT og læring og satsningsområdet Det digitale samfunn og temaområdet DigiEd.

Utdanning

2011-2016: PhD i sosiologi, NTNU

2001-2004: Cand.polit, hovedfag sosialantropologi, UiB

1995-2000: Cand.mag, sosialantropologi, etnologi, medievitenskap, UiB

Arbeidserfaring

2011-2021: Stipendiat, postdoktor, forsker og førsteamanuensis, NTNU

2007-2011: Forsker innen skole- og utdanningsfeltet, SINTEF

Priser

Årets nettpedagog 2019 

Forskergrupper

Emneord: Det digitale samfunn, DigiEd

Publikasjoner

 • Langseth, Inger Dagrun; Jacobsen, Dan Yngve & Haugsbakken, Halvdan Gaute Søvik (2022). The Role of Support Units in Digital Transformation: How Institutional Entrepreneurs Build Capacity for Online Learning in Higher Education. Technology, Knowledge and Learning. ISSN 2211-1662. doi: 10.1007/s10758-022-09620-y. Fulltekst i vitenarkiv
 • Langseth, Inger Dagrun; Jacobsen, Dan Yngve & Haugsbakken, Halvdan Gaute Søvik (2021). MOOCs for Flexible and Lifelong Learning in Higher Education. I Meinel, Christoph; Staubitz, Thomas; Schweiger, Stefanie; Friedl, Christian; Kiers, Janine; Ebner, Martin; Lorenz, Anja; Ubachs, George; Mongenet, Catherine; Ruipérez, José A; Mendez, Manoel Cortes; Merceron, Agathe & Schmieden, Karen von (Red.), EMOOCs 2021. Universitätsverlag Potsdam. ISSN 978-3-86956-512-5. s. 63–78. doi: 10.25932/publishup-51030.
 • Haugsbakken, Halvdan & Langseth, Inger Dagrun (2020). Blockchain as Loose Organizations. A New Institutional Perspective on New Technologies in Higher Education Institutions. Beta. ISSN 0801-3322. 34(2), s. 129–160. doi: 10.18261/issn.1504-3134-2020-02-01.
 • Haugsbakken, Halvdan Gaute Søvik & Langseth, Inger Dagrun (2020). DRIVE-X: A COLLABORATIVE MODEL FOR MAKING MOOCS. EDULEARN proceedings. ISSN 2340-1117. s. 369–1117. doi: 10.21125/edulearn.2020.0167.
 • Haugsbakken, Halvdan (2020). Five Learning Design Principles to Create Active Learning for Engaging With Research in a MOOC. European Journal of Open, Distance and E-Learning. ISSN 1027-5207. 23(1). doi: 10.2478/eurodl-2020-0003. Fulltekst i vitenarkiv
 • Haugsbakken, Halvdan (2019). Collaborative fields: An approach for collaborative learning to make MOOCS and create community of practice among academics by use of Open edX. I Chova, L. Gómez (Red.), ICERI2019 Proceedings. IATED Academy. ISSN 978-84-09-14755-7. s. 8902–8911.
 • Haugsbakken, Halvdan; Nykvist, Shaun S. & Lysne, Dag Atle (2019). The Need to Focus on Digital Pedagogy for Online Learning. European Journal of Education (EJED). ISSN 2601-8616. 2(3), s. 25–31. doi: 10.26417/ejed.v2i3.p25-31. Fulltekst i vitenarkiv
 • Haugsbakken, Halvdan & Langseth, Inger Dagrun (2019). The Blockchain Challenge for Higher Education Institutions. European Journal of Education (EJED). ISSN 2601-8616. 2(3), s. 41–46. doi: 10.26417/ejed.v2i3.p41-46. Fulltekst i vitenarkiv
 • Haugsbakken, Halvdan (2019). Digital Transformation in the Classroom: Storytelling and Scriptwriting in Instructional Designing of MOOCs. European Journal of Education (EJED). ISSN 2601-8616. 2(3), s. 32–40. doi: 10.26417/ejed.v2i3.p32-40. Fulltekst i vitenarkiv
 • Langseth, Inger Dagrun; Lysne, Dag Atle; Nykvist, Shaun S. & Haugsbakken, Halvdan (2019). MOOC Platforms: A Nordic Approach to Research Informed Education in Higher Education. CEUR Workshop Proceedings. ISSN 1613-0073. 2356, s. 157–162. Fulltekst i vitenarkiv
 • Haugsbakken, Halvdan & Langseth, Inger Dagrun (2019). Pedagogical Strategies for Creating an Online Community. CEUR Workshop Proceedings. ISSN 1613-0073. 2356, s. 140–145. Fulltekst i vitenarkiv
 • Haugsbakken, Halvdan (2019). Learning to Share by Reflection-On-Action on an Enterprise Social Media Platform. IFIP Advances in Information and Communication Technology. ISSN 1868-4238. 524, s. 231–240. doi: 10.1007/978-3-030-23513-0_23. Fulltekst i vitenarkiv
 • Haugsbakken, Halvdan & Langseth, Inger Dagrun (2019). Designing an Educational Action Task Force for MOOCs and Online Course Production. IFIP Advances in Information and Communication Technology. ISSN 1868-4238. 524, s. 122–127. doi: 10.1007/978-3-030-23513-0_12. Fulltekst i vitenarkiv
 • Haugsbakken, Halvdan (2019). A research literature study of enterprise social media platforms in organizations. Beta. ISSN 0801-3322. 33(1), s. 84–112. doi: 10.18261/issn.1504-3134-2019-01-06. Fulltekst i vitenarkiv
 • Haugsbakken, Halvdan (2018). What is the meaning of sharing: informing, being informed or information overload? An explorative study of implementing an Enterprise Social Media Platform in a public organization. Nordic Journal of Science and Technology Studies. ISSN 1894-4647. 6(1), s. 46–58. doi: 10.5324/njsts.v6i1.2546. Fulltekst i vitenarkiv
 • Langseth, Inger Dagrun; Jacobsen, Dan Yngve & Haugsbakken, Halvdan (2018). Digital professional development: towards a collaborative learning approach for taking higher education into the digitalized age. Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN 1891-943X. 13(1), s. 24–39. doi: 10.18261/ISSN.1891-943X-2018-01-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Haugsbakken, Halvdan & Langseth, Inger Dagrun (2017). Organizational Areas for Improvement When Realizing MOOCs At Universities. CEUR Workshop Proceedings. ISSN 1613-0073. 1841, s. 112–117.
 • Langseth, Inger Dagrun & Haugsbakken, Halvdan (2017). Introducing blended learning MOOC – A study of one bMOOC in Norwegian teacher education. IFIP Advances in Information and Communication Technology. ISSN 1868-4238. 493, s. 59–71. doi: 10.1007/978-3-319-54687-2_6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Haugsbakken, Halvdan (2016). “To listen, share, and to be relevant” – learning netiquette by reflective practice. IFIP Advances in Information and Communication Technology. ISSN 1868-4238. 474, s. 191–203. doi: 10.1007/978-3-319-44805-3_16.
 • Haugsbakken, Halvdan (2014). Connecting Social Capital by Social Media. I Kimppa, Kai K.; Whitehouse, Diane; Kuusela, Tiina & Phahlamohlaka, Jackie (Red.), ICT and Society. Springer. ISSN 978-3-662-44207-4. s. 15–27. doi: 10.1007/978-3-662-44208-1_2.
 • Haugsbakken, Halvdan (2014). Connecting the dots by YouTubing Tutorials. AACE Journal. ISSN 1551-3696. s. 2009–2018.
 • Haugsbakken, Halvdan & Langseth, Inger Dagrun (2014). YouTubing: Challenging Traditional Literacies and Encouraging Self-Organisation and Connecting in a Connectivist Approach to Learning in the K-12 System. Digital Culture and Education. ISSN 1836-8301. 6(2), s. 132–151. Fulltekst i vitenarkiv
 • Haugsbakken, Halvdan (2011). Frykt og avsky for casuals i norsk offentlighet – et antropologisk essay om casuals. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. ISSN 1652-7224.

Se alle arbeider i Cristin

 • Haugsbakken, Halvdan Gaute Søvik (2022). A MOOC ABOUT MOOC MAKING. IATED Academy. ISBN 978-84-09-37758-9. 10(1). 10 s.
 • Haugsbakken, Halvdan (2013). The Refuseniks of Blogging. Nicolaus Copernicus University Press. ISBN 978-83-231-3090-1. 8 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Langseth, Inger Dagrun; Jacobsen, Dan Yngve & Haugsbakken, Halvdan Gaute Søvik (2022). Correction: The Role of Support Units in Digital Transformation: How Institutional Entrepreneurs Build Capacity for Online Learning in Higher Education (Technology, Knowledge and Learning, (2022), 10.1007/s10758-022-09620-y). Technology, Knowledge and Learning. ISSN 2211-1662. doi: 10.1007/s10758-022-09622-w.
 • Nohr, Magnus & Haugsbakken, Halvdan Gaute Søvik (2022). A Taxonomy of Video Genres for Use in Education.
 • Haugsbakken, Halvdan Gaute Søvik (2022). Design and performance of video interviews in a MOOC.
 • Haugsbakken, Halvdan Gaute Søvik (2022). A MOOC about MOOC making - theory and practice.
 • Haugsbakken, Halvdan Gaute Søvik (2022). MOOC om MOOC – et prosjekt om nettundervisning og å lage fleksible nettbaserte undervisningsopplegg.
 • Haugsbakken, Halvdan Gaute Søvik (2022). Er MOOC død? Lenge leve MOOC! Er vi tilrettelagt for å møte fleksibel undervisning? .
 • Haugsbakken, Halvdan; Engeness, Irina; Nohr, Magnus & Koch, Susanne Anette Kjekshus (2021). Kan nettkurs erstatte undervisning i sanntid? Hvilke vurderinger er i så fall viktige å ta?/Er MOOC død, lenge leve MOOC! Hvilken vei går nettundervisningen etter covid-19?
 • Brynildsen, Stine Malin; Haugsbakken, Halvdan & Koch, Susanne Anette Kjekshus (2021). Advancing Teachers’ Professional Digital Competence by Developing Learning Designs in Microsoft Teams and OneNote.
 • Langseth, Inger Dagrun & Haugsbakken, Halvdan (2020). Hvordan kommer du i gang med åpne nettkurs? .
 • Langseth, Inger Dagrun; Haugsbakken, Halvdan; Krokan, Andreas; Lysne, Dag Atle & Krokan, Arne (2018). UNI Smart læring (MOOC).
 • Haugsbakken, Halvdan Gaute Søvik (2016). Ny medieundersøkelse: - Viser hvor egnet sosiale medier er til seksuelt misbruk og mobbing. [Internett]. Dagbladet.
 • Haugsbakken, Halvdan (2016). Grunnlegger av kontroversiell Youtube-kanal dømt til fengsel etter bombestunt. [Avis]. Dagbladet.
 • Haugsbakken, Halvdan (2016). Norsk mannlig modell er instafamous. [Internett]. Melk & honning.
 • Haugsbakken, Halvdan (2012). “Deling og organisering av kunnskap med bruk av web 2.0 teknologi i to klasserom”.
 • Haugsbakken, Halvdan (2012). “Deling og organisering av kunnskap med bruk av web 2.0 teknologi i to klasserom”.
 • Haugsbakken, Halvdan (2012). Sharing and organizing of knowledge by use of web 2.0 technology – a classroom case.
 • Haugsbakken, Halvdan (2012). Maskulin affære i Nordens ferieparadis. Jordens Folk. ISSN 0021-7484.
 • Haugsbakken, Halvdan (2011). Sosiale medier i skolen og kommunal forvaltning - hva er praksis og hvilken læring oppnås?
 • Haugsbakken, Halvdan (2011). Offentlige IKT-prosjekter feiler. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Haugsbakken, Halvdan (2011). Sosiale medier i det offentlige. Bergens Tidende. ISSN 0804-8983.
 • Finne, Håkon; Jensberg, Heidi; Aaslid, Bjørg Eva; Haugsbakken, Halvdan; Mathiesen, Ida Holth & Mordal, Siri (2011). A18011 Oppfatninger av studiekvalitet i lærerutdanningen blant studenter, lærerutdannere, øvingslærere og rektorer. SINTEF. ISSN 978-82-14-05081-3.
 • Buland, Trond Hallgeir; Mathiesen, Ida Holth; Aaslid, Bjørg Eva; Haugsbakken, Halvdan; Bungum, Brita & Mordal, Siri (2011). På vei mot framtida - men i ulik fart? Sluttrapport fra evaluering av skolens rådgiving. SINTEF Teknologi og samfunn. ISSN 978-82-14-05084-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Teige, Berit Kvalsvik; Haugsbakken, Halvdan; Buland, Trond Hallgeir & Dahl, Thomas (2008). Praksislæring og partnerskapsmodeller i lærerutdanningen i England, Wales, Finland og Norge. SINTEF. ISSN 9788214045734.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. okt. 2019 12:23 - Sist endret 4. aug. 2022 13:22