Marianne Andreassen

Institutt for real-, praktisk-estetiske, samfunns- og religionsfag
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608119
Studiested
Halden
Kontornr.
C2-040

Faglige interesser

Marianne er ansvarlig for keramikkundervisningen ved kunst og håndverkseksjonen

Foto og mixed media

Fagdidaktikk

Praksisveiledning

Undervisning

<Lenke til studieprogram/emne> 
<Lenke til studieprogram/emne> 
...

Bakgrunn

Gaustad ungdomsskole

Gudeberg barne- og ungdomsskole

 

Priser


...

Verv

Medlem av Avdelingsstyret ved Lærerutdanningen

Redaktør hos faggruppa Haldenkeramikk

 
...

Samarbeid

Ekstern sensor ved Oslo Met

Publikasjoner

 • Andreassen, Marianne (2020). Frodig fajanse og kjærlig keramikk. Haldenkeramikk 1940-1980. Museumsforlaget AS. ISBN 9788283050967. 288 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Andreassen, Marianne (2021). Liten flokk. Tre skulpturarbeider i stengods med variasjon i glasur og overflatebehandling.
 • Andreassen, Marianne (2021). Haldenkeramikk https://www.haldenkeramikk.net/ .
 • Andreassen, Marianne (2021). Utprøving i linosnitt, monotrykk, etsing og dyptrykk.
 • Andreassen, Marianne (2021). Historisk blikk på keramikkproduksjon i Østfold og Halden, fra jernalder til etterkrigstiden.
 • Andreassen, Marianne (2021). Keramikksommer på Rød. En utstilling av design og brent leire fra Kina, Norden og Halden.
 • Andreassen, Marianne (2020). Haldens keramikkæra i bokform. [Avis]. Halden Arbeiderblad.
 • Andreassen, Marianne (2019). Eksperimentering i støpeteknikker og overflatebehandling.
 • Andreassen, Marianne (2019). Sleeping beauty. Digitalfoto som verktøy. Kroppen som uttryksmiddel. I Karlsen, Kristine Høeg & Bjørnstad, Gunhild Brænne (Red.), Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Nye perspektiver på estetiske og tverrfaglige undervisningsmetoder som redskap i pedagogisk virksomhet. Universitetsforlaget. ISSN 9788215029979. s. 209–222.
 • Andreassen, Marianne (2019). -Akkurat sånn har vi hjemme óg! Elever i skjetteklasse blir kjent med keramikktradisjonen i Halden. Med vekt på kulturarvens betydning for danningsoppdraget i grunnskolen blir elever kjent med nær håndverks- og industrihistorie.
 • Andreassen, Marianne (2018). En reise i keramiker Otto Mulders mange monumentale relieff. Offentlige utsmykningsoppdrag i Halden kommune.
 • Andreassen, Marianne (2018). Min favorittgjenstand. Identitet og estetikk knyttet til keramikkproduksjonen i Halden i etterkrigsårene. .
 • Puvatcha, Marianne (2017). «Alle» er fotografer" Jeg har valgt å i første omgang undersøke hvordan uttrykket i portretter har utviklet seg med smarttelefonen og bildedelingskulturen som følger i kjølvannet. Metoden er tradisjonell bildeanalyse ved hjelp av Roland Barthes og Erwin Panovskys teorier.
 • Puvatcha, Marianne (2016). Morgendagens antikviteter. Få Haldenkeramikken ut av skapene og ned fra loftet! Halden Arbeiderblad. 1.
 • Puvatcha, Marianne (2016). Akrylmalerier "Selfieprosjektet".
 • Puvatcha, Marianne (2016). Bidrag til diskusjon vedr kunstnerisk utviklingsarbeid som FoU-prosjekt. "Hvordan her smarttelefonen vært avgjørende for paradigmeskifte innen portrettfotografi?".
 • Puvatcha, Marianne (2016). Det interessante ved et selvportrett er hvordan det får deg til å føle, og gjenkjenne hvordan du hadde det den dagen, den stunden. The interesting thing about a selfportrait is how it makes you feel and recognize how you felt that dag, that moment.
 • Puvatcha, Marianne (2015). Paradigmeskifte i portrettfotografering. Selfie-begrepet innen digitalfotografi ser ut til å ha gitt nye og utvidede rammer for selvportrettet. Ved å tolke flere selfies tatt fra Instagram og og overføre dem til forstørrede malerier har jeg nærmet meg en forståelse av dette nye uttrykket. Arbeidet fortsetter. Seks malerier høst 2015.
 • Puvatcha, Marianne (2014). Når metall ikke bare er metall. Fredriksstad Blad.
 • Puvatcha, Marianne (2014). Mosaikkarbeider med utgangspunkt i gjenbruk av porselenservise med gjenkjennbare mønster fra norsk husholdning. Et narrativt uttrykk forsterket gjennom portrett av norske kvinnelige forfattere, Sigrid Undset og Amalie Skram.
 • Puvatcha, Marianne (2013). Primaler 2013 Objekter i steingodsleire+gull stilt ut ved ATEE-konferansen ved høgskolen i Østfold 22.-25 august 2013.
 • Puvatcha, Marianne (2011). Pølseteknikk i primærfarger.
 • Andreassen, Marianne (2018). DIGITALFOTO SOM VERKTØY OG KROPPEN SOM UTTRYKKSMIDDEL - En studie av hvordan kulturell identitet kan påvirke i en kreativ læreprosess. Universitetet i Sørøst-Norge.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:22 - Sist endret 15. juni 2021 08:55