Nicola Kristin Karcher

Institutt for real-, praktisk-estetiske, samfunns- og religionsfag
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608295
Studiested
Halden
Kontornr.
-

Dr. Nicola Karcher er historiker og førsteamanuensis i samfunnsfag med spesialisering i historie. Hun er leder av forskningsgruppen PRIS (Politikk, religion, ideologi og samfunn i utdanning) ved Høgskolen i Østfold og koordinator av det internasjonale forskningsnettverket NORFAS (Network for Nordic Fascism Studies). Hun har tidligere vært forsker ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriter (HL-senteret) og ved Universitetet i Oslo. 

Faglige interesser

Forskningsfelt:

 • Fascisme og nasjonalsosialisme i Europa
 • Høyreekstreme bevegelser, ideologi og nettverk
 • Mellomkrigs- og okkupasjonshistorie
 • Antisemittisme, völkisch-bevegelse og rasismeforskning
 • Skole- og utdanningshistorie, med særlig vekt på norsk skole under okkupasjonen
 • Historiedidaktikk

Aktuelle publikasjoner

Bøker

 • 2018 Kampen om skolen. Nazifisering og lærernes motstand i det okkuperte Norge, Oslo: Dreyers forlag.
 • 2012 Movements and Ideas of the Extreme Right in Europe. Positions and Continuities (red. sammen med Anders Kjøstvedt), Frankfurt/M. et al: Peter Lang Publishing House. 
 • 2012 Zwischen Nationalsozialismus und nordischer Gesinnung. Eine Studie zu den rechtsgerichteten Verbindungen norwegischer-deutscher Milieus in der Zwischenkriegszeit, Universitetet i Oslo: PhD-avhandling.

Undervisning

 • SAM101: europeisk og norsk historie til 1914 + samfunnskunnskap (emneansvarlig, høst- og vårsemester)
 • SAM102: historie- og samfunnsfaglig teori og metode + minoritetshistorie (vårsemester)
 • SAM103: moderne europeisk og norsk historie fra 1914 + samfunnskunnskap (høstsemester)
 • SAM104: internasjonal historie etter 1945 og samfunnskunnskap (vårsemester)

Bakgrunn

PhD i moderne historie fra Universitetet i Oslo (2012) med en doktoravhandling om norsk-tyske høyrerradikale og fascistiske nettverk i mellomkrigstiden

Magistra artium i historie, filosofi og statsvitenskap fra Technische Universitet og Humboldt Universitet i Berlin (2005)

Vitenskapelige stillinger:

 • 2007-2013 Universitetet i Oslo: PhD-stipendiat, forsker og førstelektor
 • 2013-2017 Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter: forsker
 • Siden 2018 Høgskolen i Østfold: førsteamanuensis i samfunnsfag med spesialisering i historie

Samarbeid

 • Network for Nordic Fascism Studies (NORFAS), nettverkskoordinator.
  NORFAS – Network For Nordic Fascism Studies
 • Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret)
 • Jødisk Museum Oslo
 • Nasjonalt nettverk for samfunnsfagene i lærerutdanningene (NSL)

 

Publikasjoner

 • Hetland, Øystein; Karcher, Nicola Kristin & Simonsen, Kjetil Braut (2020). Navigating troubled waters:collaboration and resistance in state institutions in Nazi-occupied Norway. Scandinavian Journal of History. ISSN 0346-8755. doi: 10.1080/03468755.2020.1846075. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karcher, Nicola Kristin (2019). A National Socialist school for Norway: concepts of Nazification during the German occupation. Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education. ISSN 0030-9230. s. 1–18. doi: 10.1080/00309230.2019.1675728.
 • Karcher, Nicola Kristin (2015). Vom deutschen Wesen (Reiseschilderung von Bjørn Bjørnson, 1917). I Benz, Wolfgang (Red.), Handbuch des Antisemitismus : Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart : Bd. 8 : Nachträge und Register. De Gruyter Saur. ISSN 9783110379327.
 • Karcher, Nicola Kristin (2015). Norwegische Kriminalliteratur. I Benz, Wolfgang (Red.), Handbuch des Antisemitismus, Bd. 7. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-025873-8.
 • Karcher, Nicola Kristin (2014). Victor Mogens - en lojal talsmann for Nazi-Tyskland? I Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (Red.), Intellektuelle og det totalitære. Pervertert idealisme?. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-101-1. s. 55–77.
 • Karcher, Nicola Kristin (2013). Ragnarok. I Benz, Wolfgang (Red.), Handbuch des Antisemitismus : Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart : Bd. 6 : Publikationen. De Gruyter Saur. ISSN 9783110258721.
 • Karcher, Nicola Kristin (2013). Den nordiske race. I Benz, Wolfgang (Red.), Handbuch des Antisemitismus : Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart : Bd. 6 : Publikationen. De Gruyter Saur. ISSN 9783110258721.
 • Karcher, Nicola Kristin (2013). Der Norden. I Benz, Wolfgang (Red.), Handbuch des Antisemitismus : Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart : Bd. 6 : Publikationen. De Gruyter Saur. ISSN 9783110258721.
 • Karcher, Nicola Kristin (2013). Fritt Folk. I Benz, Wolfgang (Red.), Handbuch des Antisemitismus : Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart : Bd. 6 : Publikationen. De Gruyter Saur. ISSN 9783110258721.
 • Karcher, Nicola Kristin (2013). Länderporträt Norwegen [Ekstremisme i Norge]. I Backes, Uwe; Gallus, Alexander & Jesse, Eckhard (Red.), Extremismus & Demokrati. Nomos. ISSN 978-3-8487-1034-8. s. 191–210. doi: 10.5771/9783845251585-191.
 • Karcher, Nicola Kristin (2012). Nordischer Ring. I Benz, Wolfgang (Red.), Handbuch des Antisemitismus : Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart : Bd. 5 : Organisationen, Institutionen, Bewegungen. De Gruyter Saur. ISSN 9783110278781.
 • Karcher, Nicola Kristin (2012). Norwegische Gesellschaft. I Benz, Wolfgang (Red.), Handbuch des Antisemitismus : Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart : Bd. 5 : Organisationen, Institutionen, Bewegungen. De Gruyter Saur. ISSN 9783110278781.
 • Karcher, Nicola Kristin & Kjøstvedt, Anders Granås (2012). Introduction. I Kjøstvedt, Anders Granås & Karcher, Nicola Kristin (Red.), Movements and Ideas of the Extreme Right. Peter Lang Publishing Group. ISSN 978-3-631-60136-5. s. 11–19.
 • Karcher, Nicola Kristin (2012). Nasjonal Samlings Foreign Office in Germany during the Second World War: Organisation, Strategies and Cooperation. I Kjøstvedt, Anders Granås & Karcher, Nicola Kristin (Red.), Movements and Ideas of the Extreme Right. Peter Lang Publishing Group. ISSN 978-3-631-60136-5. s. 117–140.
 • Karcher, Nicola Kristin (2011). Norske Nasjonalsosialister i Tyskland 1933-1940. Politisk profil, intern struktur og nettverk. I Kopperud, Øivind & Kieding Banik, Vibeke (Red.), Utenfor det etablerte : aspekter ved Einhart Lorenz' forskning. HL-senteret. ISSN 978-82-92988-04-6. s. 97–110.
 • Karcher, Nicola Kristin (2009). Schirmorganisation der Nordischen Bewegung. Der Nordische Ring und seine Repräsentanten in Norwegen. NORDEUROPAforum. ISSN 1863-639X. s. 7–35.
 • Karcher, Nicola Kristin (2009). Den nordiske bevegelses ‹generalstab›. Nordischer Ring og samarbeidet med norske raseforskere. Fortid. ISSN 1504-1913. s. 42–52.
 • Karcher, Nicola Kristin (2007). Die Nasjonal Samling während der deutschen Okkupation Norwegens 1940-1945. Nationalismus verus Pangermanismus. I Benz, Wolfgang (Red.), Jahrbuch für Antisemitismusforschung, Bd. 16. Metropol Verlag. ISSN 978-3-938690-71-0. s. 195–216.

Se alle arbeider i Cristin

 • Karcher, Nicola Kristin (2018). Kampen om skolen. Nazifisering og lærernes motstand i det okkuperte Norge. Dreyer Forlag A/S. ISBN 978-82-8265-455-5. 323 s.
 • Kjøstvedt, Anders Granås & Karcher, Nicola Kristin (2012). Movements and Ideas of the Extreme Right. Peter Lang Publishing Group. ISBN 978-3-631-60136-5. 252 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Karcher, Nicola Kristin (2022). Norsk ungdom som nazismens bærebjelke. Dagsavisen og Klassekampen.
 • Karcher, Nicola Kristin & Nolet, Ronald Erwin Arno (2021). Kritisk tenkning og dybdelæring. Holocaustdidaktikk for skole og lærerutdanning.
 • Karcher, Nicola Kristin & Lundström, Markus (2021). Nordic Fascism. Fragments of an Entangled History.
 • Karcher, Nicola Kristin & Nolet, Ronald Erwin Arno (2021). Next practice – Holocaust pedagogy for school and teacher education.
 • Karcher, Nicola Kristin (2021). «La min samvittighet være min rettesnor»! Norske lærere og nazismen .
 • Karcher, Nicola Kristin (2021). URIX. [TV]. NRK.
 • Karcher, Nicola Kristin (2021). Norwegian National Socialists in Germany in the Landscape of Nordic Fascism.
 • Karcher, Nicola Kristin (2021). "Willing collaborators" - Norwegian National Socialists in Germany.
 • Karcher, Nicola Kristin (2021). Thwarting Nazification. The Infrastructure and Dynamics of Resistance in the Norwegian School Sector.
 • Karcher, Nicola Kristin & Nolet, Ronald Erwin Arno (2020). Fra historisk rolleforståelse til dagens praksis. Norske samfunnsfagstudenter som demokratiformidlere .
 • Karcher, Nicola Kristin (2020). Anmeldelse: Die Nordische Bewegung in der Weimarer Republik. H-Net Reviews. ISSN 1538-0661.
 • Karcher, Nicola Kristin (2019). The Nordic thought of Hans F.K. Günther. Between religion and “race” biology .
 • Karcher, Nicola Kristin (2018). Nordic fascism in an entangled perspective.
 • Karcher, Nicola Kristin (2018). The Exclusion of Jews in the Norwegian Constitution of 1814. Neue Politische Literatur. ISSN 0028-3320. 2(2), s. 273–275.
 • Karcher, Nicola Kristin (2018). Kampen om ungdommen. Nazistenes ideologisering av skolen og skolesektorens motsvar .
 • Karcher, Nicola Kristin & Hetland, Øystein (2018). Mobilisering eller resignasjon? Lærernes og politiets reaksjoner på okkupasjonen.
 • Karcher, Nicola Kristin & Hetland, Øystein (2018). Nazification, Collaboration and Resistance? Police and School in Occupied Norway 1940-1945.
 • Karcher, Nicola Kristin (2018). A National Socialist School for Norway. Concepts of Education during the German Occupation.
 • Karcher, Nicola Kristin (2017). Kampen om skolen. Nazifiseringsfremstøt, konflikt, motstand.
 • Karcher, Nicola Kristin (2017). A National Socialist School for Norway. Concepts of Nazification and Attempts of Realisation during the German Occupation.
 • Karcher, Nicola Kristin (2016). Norsk skole under okkupasjonen og lærernes motstandskamp.
 • Karcher, Nicola Kristin (2016). Ekko, NRK, Norsk politi og skole under den tyske okkupasjonen.
 • Karcher, Nicola Kristin (2015). «Norges Lærersamband». Attempts at Nazification of the Norwegian School System .
 • Karcher, Nicola Kristin (2015). Norwegische Satirepresse. I Benz, Wolfgang (Red.), Handbuch des Antisemitismus : Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart : Bd. 8 : Nachträge und Register. De Gruyter Saur. ISSN 9783110379327.
 • Karcher, Nicola Kristin (2015). Kjær, Nils. I Benz, Wolfgang (Red.), Handbuch des Antisemitismus : Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart : Bd. 8 : Nachträge und Register. De Gruyter Saur. ISSN 9783110379327.
 • Karcher, Nicola Kristin & Kjøstvedt, Anders Granås (2014). Høyreekstremisme i Europa - brudd og kontinuitet.
 • Karcher, Nicola Kristin & Kjøstvedt, Anders Granås (2014). Det ekstreme høyre i Europa.
 • Karcher, Nicola Kristin (2014). Democratic Convincement versus “Racial Community”: The Norwegian Case of Civil Resistance and the Role of the Teaching Profession.
 • Karcher, Nicola Kristin (2014). Holdningskamp som motstandsform. Den norske holdningskampen i internasjonalt perspektiv.
 • Karcher, Nicola Kristin (2013). Norsk-tyske høyreorienterte nettverk i mellomkrigstiden.
 • Karcher, Nicola Kristin (2012). Nazismen og Norge.
 • Karcher, Nicola Kristin (2010). Right-Wing Networks between Germany and Norway. Ideology, Political approach and Working Method.
 • Karcher, Nicola Kristin (2009). Patrons of the Nordic Movement: Nordischer Ring, Nordische Gesellschaft and their networks in Norway.
 • Karcher, Nicola Kristin (2009). Zwischen Nordischer Bewegung und Nationalsozialismus. Deutsch-norwegische Netzwerke vor 1945.
 • Karcher, Nicola Kristin (2009). The Norwegian National Socialist Movement in Germany: Political Approach, Structure and Internal Conflict.
 • Karcher, Nicola Kristin (2008). Fra Nordischer Ring til Nordische Gesellschaft. Den nordiske bevegelsen i Tyskland og dens samarbeid med nordmenn.
 • Karcher, Nicola Kristin (2008). Die Vorbereitung der Kollaboration in Norwegen. Netzwerke deutscher und norwegischer Nationalsozialisten in der Zwischenkriegszeit.
 • Karcher, Nicola Kristin (2012). Zwischen Nationalsozialismus und nordischer Gesinnung. Eine Studie zu den rechtsgerichteten Verbindungen norwegisch-deutscher Milieus in der Zwischenkriegszeit. 07-gruppen.
 • Karcher, Nicola Kristin (2005). Kollaboration und interner Konflikt. Die norwegische Nasjonal Samling während der deutschen Okkupation. Nicola Karcher.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. jan. 2019 11:04 - Sist endret 21. okt. 2021 23:28