Ida Larsson

Institutt for språk, litteratur og kultur
English version of this page Stilling
Professor
Kontakt
+4769608416
Studiested
Halden
Kontornr.
-

Faglige interesser

Min forskning  handlar om språkhistoria, jämförande nordisk grammatik, syntax och semantik, samt om arvspråk. Jag disputerade i nordiska språk i Göteborg 2009 på en avhandling om framväxten av tempus perfektum i svenskan. Jag var postdoktor vid Tekstlaboratoriet, Universitetet i Oslo, under 2011, och därefter forskarassistent vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet, fram till sommaren 2014. Sedan 2011 är jag inblandad i ett projekt om svenskan i Amerika, och jag har studerat språktillägnande och språkförlust i amerikanordiskt arvsspråk tillsammans med Janne Bondi Johannessen (UiO). Mellan 2014 och 2020 var jag professor i nordisk språkvetenskap vid Universitetet i Oslo.

Sedan december 2016 leder jag projektet Variation och förändring i den nordiska verbfrasen med finansiering från Norges forskningsråd. Jag är också projektledare för utvecklingen av Nordisk ordföljdsdatabas (NWD). Från augusti 2020 är jag medlem i projektgruppen för Norwegian across the Americas, som leds av Kari Kinn (UiB). 

 

 

Publikasjoner

 • Larsson, Ida & Kinn, Kari (2021). Argumentplacering i norskt arvspråk i Amerika. I Hagen, Kristin; Kristoffersen, Gjert; Vangsnes, Øystein Alexander & Åfarli, Tor Anders (Red.), Språk i arkiva. Ny forsking om eldre talemål frå LIA-prosjektet . Novus Forlag. ISSN 9788283900811. s. 241–271.
 • Larsson, Ida (2021). On the emergence of auxiliary selection in Germanic. I Eide, Kristin Melum & Fryd, Marc (Red.), The perfect volume: Papers on the perfect. John Benjamins Publishing Company. ISSN 978 90 272 0860 6. s. 291–318.
 • Kinn, Kari & Larsson, Ida (2020). Pronominale demonstrativer: Nye perspektiver fra norsk og svensk. Oslo Studies in Language (OSLa). ISSN 1890-9639. 11(2), s. 201–224. doi: 10.5617/osla.8499. Fulltekst i vitenarkiv
 • Larsson, Ida & Roxendal, Johan (2020). Till den historiska korpuslingvistiken - stavningsnormalisering och automatisk annotering av verbpartiklar i en historisk text. I Laanemets, Anu; Sävborg, Daniel & Asu, Eva Liina (Red.), Studier i svensk språkhistoria 15. Språkmöte och språkhistoria. . University of Tartu Press. ISSN 978-9949-03-264-8. s. 161–173. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lundquist, Bjørn; Larsson, Ida; Westendorp, Maud; Tengesdal, Eirik & Nøklestad, Anders (2019). Nordic Word Order Database: Motivations, methods, material and infrastructure. Nordic Atlas of Language Structures (NALS) Journal. ISSN 2387-2667. 4(1), s. 1–33. doi: 10.5617/nals.7529. Fulltekst i vitenarkiv
 • Johannessen, Janne Bondi & Larsson, Ida (2018). Stability and Change in Grammatical Gender: Pronouns in Heritage Scandinavian. Journal of Language Contact. ISSN 1877-4091. 11(3), s. 441–480. doi: 10.1163/19552629-01103004. Fulltekst i vitenarkiv
 • Larsson, Ida & Petzell, Erik Magnusson (2017). Språkhistorien och den mänskliga språkförmågan. I Håkansson, David & Karlsson, Anna-Malin (Red.), Varför Språkvetenskap? Kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter. Studentlitteratur AB. ISSN 9789144108902. s. 111–128.
 • Johannessen, Janne Bondi & Larsson, Ida (2015). Complexity Matters: On Gender Agreement in Heritage Scandinavian. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 6. doi: 10.3389/fpsyg.2015.01842. Fulltekst i vitenarkiv
 • Larsson, Ida; Tingsell, Sofia & Andréasson, Maia (2015). Variation and Change in American Swedish. I Johannessen, Janne Bondi & Salmons, Joseph C. (Red.), Germanic heritage languages in North America: Acquisition, attrition and change. John Benjamins Publishing Company. ISSN 9789027234988. s. 359–388. doi: 10.1075/silv.18.16lar.
 • Larsson, Ida (2015). The HAVE/BE alternation in Scandinavian - Perfects, Resultatives and Unaccusative Structure. I Kailuweit, Rolf & Rosemeyer, Malte (Red.), Auxiliary selection revisited: Gradience and Gradualness. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 9783110347371. s. 145–182. doi: 10.1515/9783110348866-006.
 • Larsson, Ida & Johannessen, Janne Bondi (2015). Embedded word order in Heritage Scandinavian. I Hilpert, Martin; Östman, Jan-Ola; Mertzlufft, Christine & Rießler, Michael (Red.), New Trends in Nordic and General Linguistics. De Gruyter Mouton. ISSN 978-3-11-034697-8. s. 239–267. doi: 10.1515/9783110346978.239. Fulltekst i vitenarkiv
 • Larsson, Ida & Johannessen, Janne Bondi (2015). Incomplete Acquisition and Verb Placement in Heritage Scandinavian. I Page, Richard S & Putnam, Michael T. (Red.), Moribund Germanic Heritage Languages in North America: Theoretical Perspectives and Empirical Findings. Brill Academic Publishers. ISSN 9789004289604. s. 153–189. doi: 10.1163/9789004290211_008. Fulltekst i vitenarkiv
 • Larsson, Ida & Lundquist, Bjørn (2014). Objektsplacering vid partikelverb i norska dialekter och äldre svenska. I Johannessen, Janne Bondi & Hagen, Kristin (Red.), Språk i Norge og nabolanda. Ny forskning om talespråk. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-795-4. s. 99–132.
 • Larsson, Ida (2014). Word order under lade ‘let’ and høre ‘hear’. Nordic Atlas of Language Structures (NALS) Journal. ISSN 2387-2667. 1, s. 182–190. doi: 10.5617/nals.5386. Fulltekst i vitenarkiv
 • Larsson, Ida (2014). Tensed modal forms in non-finite contexts. Nordic Atlas of Language Structures (NALS) Journal. ISSN 2387-2667. 1, s. 353–359. doi: 10.5617/nals.5404. Fulltekst i vitenarkiv
 • Larsson, Ida (2014). Serial verb constructions. Nordic Atlas of Language Structures (NALS) Journal. ISSN 2387-2667. 1, s. 370–380. doi: 10.5617/nals.5406. Fulltekst i vitenarkiv
 • Larsson, Ida (2014). HAVE and BE + participle of an unaccusative verb. Nordic Atlas of Language Structures (NALS) Journal. ISSN 2387-2667. 1, s. 381–395. doi: 10.5617/nals.5407. Fulltekst i vitenarkiv
 • Larsson, Ida (2014). GET and HAVE + past participle or supine. Nordic Atlas of Language Structures (NALS) Journal. ISSN 2387-2667. 1, s. 165–181. doi: 10.5617/nals.5385. Fulltekst i vitenarkiv
 • Larsson, Ida (2014). Expletives and agreement in passives. Nordic Atlas of Language Structures (NALS) Journal. ISSN 2387-2667. 1, s. 360–369. doi: 10.5617/nals.5405. Fulltekst i vitenarkiv
 • Larsson, Ida (2014). Double supine. Nordic Atlas of Language Structures (NALS) Journal. ISSN 2387-2667. 1, s. 300–306. doi: 10.5617/nals.5399. Fulltekst i vitenarkiv
 • Larsson, Ida (2014). Double complementizers. Nordic Atlas of Language Structures (NALS) Journal. ISSN 2387-2667. 1, s. 447–457. doi: 10.5617/nals.5413. Fulltekst i vitenarkiv
 • Larsson, Ida (2014). Conditional clauses and the shape of HAVE. Nordic Atlas of Language Structures (NALS) Journal. ISSN 2387-2667. 1, s. 287–299. doi: 10.5617/nals.5398. Fulltekst i vitenarkiv
 • Garbacz, Piotr & Larsson, Ida (2014). Omission of auxiliary HAVE. Nordic Atlas of Language Structures (NALS) Journal. ISSN 2387-2667. 1, s. 396–405. doi: 10.5617/nals.5408. Fulltekst i vitenarkiv
 • Larsson, Ida (2014). Choice of non-referential subject in existential constructions and with weather-verbs. Nordic Atlas of Language Structures (NALS) Journal. ISSN 2387-2667. 1, s. 55–71. doi: 10.5617/nals.5367. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Larsson, Ida; Søfteland, Åshild & Vindenes, Urd (2020). Praktisk grammatikk: øvingar og løysingsforslag. Det Norske Samlaget. ISBN 9788252199390. 224 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Larsson, Ida & Lundquist, Bjørn (2021). Pronomenskiften - variation förr och nu.
 • Larsson, Ida & Kinn, Kari (2021). Transmission of complex variation in a heritage language context: American Norwegian argument shift across generations.
 • Larsson, Ida & Kinn, Kari (2021). Transmission of complex variation: American Norwegian argument shift .
 • Kinn, Kari & Larsson, Ida (2021). Transmission of complex variation in a heritage language context: American Norwegian argument shift across generations.
 • Larsson, Ida (2021). Finithet och finitlösa satser. Det kanske du aldrig trott om svenskan! I Brandtler, Johan & Kalm, Mikael (Red.), Nyanser av grammatik. Gränser, mångfald, fördjupning. . Studentlitteratur AB. ISSN 978-91-44-13623-3. s. 193–214.
 • Larsson, Ida (2021). Variation and Change in American Swedish.
 • Larsson, Ida & Kinn, Kari (2020). Pronominal demonstratives in homeland and heritage Scandinavian.
 • Larsson, Ida & Kinn, Kari (2020). Pronominal demonstratives in homeland and heritage Scandinavian.
 • Larsson, Ida & Petzell, Erik Magnusson (2020). Writing the history of a language and historical linguistics. a discussion of Norsk språkhistorie: Mønster and Dansk sproghistorie: Dansk tager form. Arkiv för nordisk filologi. ISSN 0066-7668.
 • Larsson, Ida; Lundquist, Bjørn; Westendorp, Maud; Nøklestad, Anders & Tengesdal, Eirik (2020). The Nordic Word Order Database.
 • Kinn, Kari & Larsson, Ida (2020). Argumentskiften över gränser och generationer.
 • Larsson, Ida & Petzell, Erik Magnusson (2020). Är det norska eller svenska? Om partikelplacering och passiv på Orust kring 1900.
 • Larsson, Ida & Petzell, Erik Magnusson (2020). Morfosyntaktisk förändring i yngre nysvenska.
 • Vangsnes, Øystein A; Larsson, Ida; Lødrup, Helge & Westergaard, Marit (2020). En stor språkforsker. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Kinn, Kari & Larsson, Ida (2019). Argumentskifte over grenser og generasjoner .
 • Lundquist, Bjørn; Larsson, Ida; Westendorp, Maud; Tengesdal, Eirik & Nøklestad, Anders (2019). Presenting the Nordic Word Order Database.
 • Lundquist, Bjørn; Larsson, Ida; Westendorp, Maud & Tengesdal, Eirik (2019). The Nordic Word Order Database: New methods for studying variation within and between speakers and varieties in North Germanic.
 • Larsson, Ida (2018). Nordisk splittring: om ordföljden vid partikelverb i svenskans och danskans historia.
 • Larsson, Ida & Roxendal, Johan (2018). Försök till automatisk annotering av partikelverb i historisk text.
 • Lundquist, Bjørn & Larsson, Ida (2018). Nordisk ordföljdsdatabas.
 • Tengesdal, Eirik; Larsson, Ida & Lundquist, Bjørn (2018). Partikelvariationer i norska dialekter.
 • Lundquist, Björn & Larsson, Ida (2018). Argumentplacering i nordiska dialekter - ett experiment.
 • Larsson, Ida & Andréasson, Maia (2017). Svenskan i Amerikanordisk talspråkskorpus.
 • Larsson, Ida & Andréasson, Maia (2017). Subjektsplacering i svenskans och danskans moderna historia.
 • Larsson, Ida; Andréasson, Maia; Tingsell, Sofia & Eryd, Henrietta Adamsson (2017). Do you speak Swedish? American Swedish in the Corpus of American Nordic Speech.
 • Lundquist, Bjørn & Larsson, Ida (2017). Argumentplacering i nordiska dialekter – ett experiment.
 • Larsson, Ida (2017). System- och användaraspekter.
 • Larsson, Ida & Lundquist, Bjørn (2017). Argument Placement in Mainland Scandinavian - Stable Variation and Parametric Change.
 • Larsson, Ida (2017). Variation and Change in the Scandinavian Verb Phrase.
 • Larsson, Ida (2017). Nordisk dialektsplittring i nyare tid.
 • Larsson, Ida (2017). Om amerikasvenskans grammatik - språkinlärning och språkförlust i svenska som arvspråk.
 • Larsson, Ida (2017). Voices of American Swedish: Old Inheritance and New Developments.
 • Larsson, Ida (2017). The Scandinavian Laboratory – a view from microcomparison.
 • Larsson, Ida; Håkansson, David & Petzell, Erik Magnusson (2017). Introducing syntactic variation and change. Linguistic Variation. ISSN 2211-6834. 17(1), s. 1–7. doi: 10.1075/lv.17.1.01hak.
 • Larsson, Ida & Lundquist, Bjørn (2016). Fastlandskandinaviska argumentskiften – variation med och utan förändring.
 • Johannessen, Janne Bondi; Larsson, Ida & Hjelde, Arnstein (2016). A Challenging Test.
 • Larsson, Ida (2015). On the emergence of auxiliary selection in Germanic.
 • Larsson, Ida & Johannessen, Janne Bondi (2015). American Heritage Norwegian and Swedish: Incomplete Acquisition and Attrition.
 • Johannessen, Janne Bondi & Larsson, Ida (2015). Sentence Processing in American Scandinavian Heritage Language.
 • Johannessen, Janne Bondi; Larsson, Ida & Hjelde, Arnstein (2015). How to uncover the grammatical competence of Scandinavian heritage speakers.
 • Larsson, Ida; Hjelde, Arnstein & Johannessen, Janne Bondi (2015). American Norwegian: Speakers and data.
 • Brandner, Eleonore & Larsson, Ida (2014). Perfect doubling and the grammaticalization of auxiliaries.
 • Larsson, Ida & Lundquist, Björn (2014). Ordföljd och partiklar i norska dialekter och äldre svenska.
 • Larsson, Ida & Brandner, Eleonore (2014). Germanic perfect doubling and the grammaticalization of temporal HAVE.
 • Johannessen, Janne Bondi & Larsson, Ida (2014). Pronouns and gender in American heritage Norwegian and Swedish.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. juni 2020 13:56 - Sist endret 15. juni 2021 10:25