Fred og konflikt er tema for Forskningsdagene 2021

Forskningsdagene vil vise fram det beste norske forskere har å by på. I september er det duket for nok en feiring av forskning, denne gangen med et tema som engasjerer vidt.

Fred og konflikt er tema under Forskningsdagene  22. september – 3. oktober 2021. Fotoillustrasjon av Jakob Rubner på Unsplash.

– "Fred og konflikt" setter aktuelle og viktige problemstillinger i samfunnet på dagsorden. Det sammenfaller også godt med FNs fredsår Peace and trust i 2021 og bærekraftsmålene, sier Anne Kjersti Fahlvik, fungerende adm dir i Forskningsrådet.

Forskningsdagene er en forskningsfestival i regi av Forskningsrådet som går av stabelen i slutten av september hvert år. I år er datoene 22. september — 3. oktober.

Festivalen foregår over hele Norge, og hundrevis av forskere møter barn og voksne og forteller om hva de gjør. I fjor deltok 80 000 mennesker på over 400 arrangementer over hele landet.

Høgskolen i Østfold setter hvert år opp et eget programmet under Forskningsdagene. 

Se programmet under Forskningsdagene ved HiØ i fjor.

Gyllen anledning til å vise frem sin forskning

Forskningsdagene er en fin anledning til å vise frem for omverdenen noe av det som foregår av spennende forskning ved Høgskolen i Østfold.

Har du, din forskergruppe eller din fagavdeling planer i denne perioden eller ønsker om å gjøre noe under årets Forskningsdager?

Seksjon for Marked og kommunikasjon bidrar med markedsføring og nyhetsomtaler av arrangementene, samt innsalg til media i forbindelse med ansatte, forskergrupper og avdelingenes egne initiativ. Vi utarbeider også et samlet program på nett, samt har regien på et par utvalgte arrangementer. 

Har du spørsmål kan du kontakte: 

Nina Fredheim eller Ann-Kristin Johansen ved seksjon for Marked og kommunikasjon.

Mange mulige innfallsvinkler med årets tema fred og konflikt

Her er noen aktuelle undertemaer som kan være innfallsvinkel for din aktivitet under Forskningsdagene: 

 • Statsoppbygging og demokratiske prosesser (det er Stortingsvalg i 2021), borgerkriger, konflikter mellom nasjoner, nye digitale våpen og sikkerhetsspørsmål, angrep på politiske miljøer og prosesser, menneskerettigheter og flyktninger, undertrykkelse av kvinner og minoriteter, globalisering og barns oppvekstsvilkår
 • Klimarelaterte problemstillinger er et beslektet temaområde, med klimakonflikter og klimaflyktninger. Temaet kan også være aktuelt for forskningsmiljøer som arbeider med klima og natur, der menneskers inngripen går på bekostning av naturen. En annen vinkling er kamp mot spredning av uønskede arter
 • Temaet kan videre aktualiseres ved kampen mot coronaviruset og andre farlige sykdommer, inklusive betydningen av vaksinasjonsprogrammer på tvers av landegrenser og rettferdig fordeling
 • Humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag kan bruke temaet, som i retorikk og språk, og litteratur og historie som beskriver situasjoner med konflikt, eller hvordan samfunn med krig og konflikt påvirker muligheter for utdanning og velferd
 • Økonomifagene kan kommunisere omkring økonomiske konsekvenser av konflikt og krig, og påvirkning på teknologiutvikling og handel 
 • På det juridiske området er det en rekke temaer som kan være aktuelle, med konflikthåndtering i privat og offentlig sammenheng
 • Polarisering og digitale muligheter og dilemmaer med hensyn til forsvar, samfunn og individer
 • En viktig dimensjon i bruken av temaet er også å åpne for å se positive muligheter, som f.eks. samarbeid over landegrenser, diplomatiets rolle, ytringsfrihet eller tillit til forskning og kunnskap.

Fakta om Forskningsdagene

 • Arrangeres for 27. gang
 • Nasjonal festival
 • Over 116.000 publikummere på fysiske og digitale arrangementer i 2020

 • Årets tema er fred og konflikt

 • De aller fleste arrangementene er gratis og åpne for alle
 • Universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter, bedrifter, museer og biblioteker står bak arrangementene
 • Festivalen er under ledelse av Forskningsrådet
 • Årlig, tverrfaglig festival som skal skape begeistring og forståelse for forskning
 • Forskningsdagene gir smakebiter og små glimt inn til det som skjer av forskning i Norge
 • Forskningsdagene sørger for møter mellom folk og forskere, og viser frem forskning til alle

 

Publisert 7. juni 2021 12:29 - Sist endret 7. juni 2021 12:29