Engelsk

Her finner du blant annet tips og undervisningsopplegg for engelsk. Tipsene og oppleggene er forankret i læreplanenes kompetansemål og i Rammeplanen for barnehagen.

Publisert 29. mai 2018 10:40 - Sist endret 24. feb. 2020 14:19