Engelsk Fordypning

Her finner du læringsressurser for engelsk fordypning fra 8. – 10. trinn.  De er utviklet for å være et supplement for lærere som underviser i faget.

Læringsressurser: 

Ressursene er hovedsakelig basert på autentisk materiale som er hentet fra ulike internettkilder og inkluderer arbeid med alle de grunnleggende ferdigheter. Målsetningen er å kunne tilby variert undervisningsmateriell som skal være motiverende for elevene, skape samhold og mestring og samtidig bidra til at elevene når kompetansemålene for faget.  Undervisningsmetodene er varierte og støtter opp om læringsmålene for opplæringen.

For noen få av oppleggene er det brukt kompetansemål fra Læreplan i engelsk. Årsaken til dette er at noen av oppleggene har aktiviteter eller oppgaver som dekkes bedre av kompetansemålene i denne læreplanen.  Disse oppgavene er spesielt rettet mot elever som trenger å bygge selvtillit i faget.

Alle undervisningsoppleggene kan også brukes i den øvrige engelskundervisningen.

Kort om innholdet i ressursen:

I serien "Take a Walk" finner du opplegg der elevene skal ut av klasserommet. De får språklige oppdrag, både muntlige, skriftlige, digitale og matematiske.  Elevene jobber både i grupper og individuelt og får etter hvert veiledningsroller der engelskproduksjonen deres skal være godt øvd på forhånd og gi dem god mulighet for å oppleve mestring.

De øvrige oppleggene er delt inn under årstrinn. Her ligger det forslag til språkarbeid som ligger tett opp til elevens egen nettbruk. Under tittelen "My Kind of Game" skal elevene oversette deler av spillanmeldelser fra norske nettsteder til engelsk og sette sammen en digital spillidé med persongalleri, kontekst, dialog og handlinger basert på et nettsted som tar imot slike idéer for utvikling av nye spill; i opplegget "Smart Way to Start" skal de jobbe med høyfrekvente ord og kollokasjoner og studere eksempler på litterære genre (f. eks. flash-fiction); i Describe Your Vibe skal elevene studere eksempler på bedrifter som bruker lyd i sin identitetsbygging og lære å beskrive sine egne mobiltelefonlyder. Andre titler under denne ressursen er  "Shrimp", "Cockles" and "Fish n’Chips", "Read and Perceive", "Avatar the Movie", "500 Words Competition".

Publisert 1. des. 2019 12:30 - Sist endret 12. juli 2022 10:07