L'heure

Trinn: Nivå I. Tema: klokka  Tid: én undervisningsøkt

Kort beskrivelse

Elevene skal lære om klokka og skrive setninger med klokkeslett. 

Elevene jobber med før, under og etter aktiviteter knyttet til en video som forklarer hvordan man sier hva klokka er på fransk. 

Opplegget legger til rette for at elevene skal jobbe selvstendig eller ha fjernundervisning.

Kompetansemål i LK20

 • lytte til og forstå enkel og tydelig tale om personlige og dagligdagse emner
 • delta i enkle samtaler i dagligdagse situasjoner om aktiviteter og kjente emner
 • skrive enkle tekster om dagligliv og opplevelser som forteller, beskriver og informerer, med og uten hjelpemidler
 • bruke relevante lærings- og kommunikasjonsstrategier, digitale ressurser og erfaringer fra tidligere språklæring i læringsprosessen

Læringsmål

Elevene skal kunne

 • telle til 60 på fransk.
 • si og forstå hva klokka er på fransk.
 • fortelle om rutiner med klokkeslett.
 • bøye er-verb i nåtid.

Ressurser

Forberedelser

Det kan være nyttig at elevene repeterer verbbøyning (er-verb i nåtid) på forhånd. Det kan de gjøre ved å se på denne videoen: Hvordan bøye et er-verb på fransk (4’45)

Plan for opplegget

Instrukser for elevene:

 1. Jobb med tall: du skal kunne telle til 60 helt utenat (gjerne mer). Se denne videoen og prøv å si tallene før de kommer opp (juster avspillingshastighet etter behov)
 2. Se på denne videoen som forklarer hvordan man sier klokka på fransk. Husk å pause og spole fram og tilbake etter behov.
 3. Hør på denne videoen og svar på spørsmålene:
  Når begynner filmen?
  Når drar de?
  Når er franskkurset?
  Når skal de treffes?
  Når ankommer flyet?
  Hva er klokka?
  Når slutter han på jobb?
 4. Når man gir et klokkeslett, sier man à + klokkeslett. 

Lag minst seks setninger med et klokkeslett ved å spille Tem ville setninger: Du skal kaste en terning tre ganger. Med utgangspunkt i vedlegg med forslag til setningselementene, utgir første kast subjekt, andre kast verb og tredje kast objekt. 
Setningen som blir dannet, kan være ganske «ville». Rett opp setningen slik at den blir syntaktisk og innholdsmessig korrekt: Verbet må stå i samsvar med subjektet, og ordene må eventuelt byttes ut for at setningen skal gi meining.
For eks: terningkast 1 (je), 5 (avoir), 6 (la musique) blir til «J’ai une réunion» eller «J’écoute la musique» og man tilsetter et klokkeslett som passer: J’ai une réunion à dix heures / J’écoute la musique à sept heures quinze.

Elevene kan lage setningselementene til Tem ville setninger selv i forkant av timen. Noen kan komme med forslag til subjekter, mens andre foreslår verb i infinitiv og andre substantiver. 

Setningselementene kan erstattes med bilder. Setningselementene som har blitt brukt under Tem ville setninger kan danne utgangspunkt for en spontan samtale. Læreren velger et ord/bilde fra oppgaven Tem ville setninger og ber en elev om å lage en setning med klokkeslett i sammenheng med ordet/bildet.
 

Refleksjon og vurdering

Elevenes setninger sendes skriftlig eller muntlig (i en lydfil) til skolens digitale plattform. Læreren gir tilbakemelding.
Alt etter hvilket språknivå elevene er på, kan flere setningselementer legges til, som for eksempel: le matin, le soir, l’après-midi, tous les jours, tous les mardis, tous les week-end.

Idé og utarbeidelse

Soléna Pradayrol, Fremmedspåksenteret

Publisert 1. apr. 2020 15:00 - Sist endret 5. juni 2020 13:39