Biografiske dikt

Biodikt, eller også biografiske dikt, kan fint anvendes som en etterlesingsaktivitet. Som navnet tilsier, egner aktiviteten seg særlig for bearbeiding av tekster om personer og deres liv – det være seg faktatekster om kjente, nålevende eller historiske personer eller litterære tekster og med fiktivt persongalleri.

Elevene presenteres for et sett påbegynte strofer og tydelige instrukser om hva de skal gjøre for å avslutte dem – elevene skal skrive inn alt fra personens navn og bosted til hans/hennes ønsker, følelser, frykt og prestasjoner. På et lavere språknivå kan det være krevende nok å forstå og hente inn passende ord fra lest tekst, mens man på et høyere språknivå vil kunne gi rom for egne tolkninger av den leste teksten. I begge tilfeller dreier det seg om ord- og begrepslæring.

Aktiviteten passer spesielt godt for begynneropplæring i språk. Elevene bearbeider det leste gjennom enkle skriveoppgaver. Det produktive arbeidet lettes av setningsstartere/en lyrisk skriveramme. Tekstbearbeidelsen ligger framfor alt i at sentral informasjon i lest tekst oppstår i ny form (biodiktene). Gjennom egne valg får elevene satt sitt personlige preg på diktene de skriver. Aktiviteten munner dessuten ut i flotte lyriske produkter og bidrar til en levendegjøring av personene og deres liv: "Bringing lives to life"! Aktiviteten kan også brukes i et begynnende arbeid omkring sjangerbevissthet.

Ressurser

Publisert 15. sep. 2020 11:49 - Sist endret 12. okt. 2020 12:01