Finn en som kan svare!

"Finn en som kan svare", eller også "kvitteringsspørsmål", er en etterlesingsaktivitet hvor alle elevene aktiviseres og repeterer kjent stoff sammen. Aktiviteten går konkret ut på at hver elev får utdelt et ark med spørsmål til en lest tekst. Dette spørsmålsarket har plass til at svaret kan skrives ned og inneholder dessuten stiplede linjer for kvittering for avgitt svar.

Så er det opp og gå: Elevene skal nemlig ikke selv svare på spørsmålene - de skal sirkulere og finne medelever som kan bidra til å løse oppgavene. Det er imidlertid bare lov til å stille ett spørsmål til hver. Når medeleven har avgitt et muntlig svar, noterer så eleven svaret ned på arket sitt. Medeleven kvitterer deretter for avgitt svar. Eleven beveger seg så videre for å finne enn annen som han/hun kan stille neste spørsmål til. Samme prosedyre følges til arket er ferdig utfylt.

Formålet med kvitteringen for avgitt svar er å forplikte (både den som spør og den som svarer), samt å kunne brukes for å styre "turtakingen" i en eventuell påfølgende repetisjonsrunde i plenum: Den som har kvittert på et svar, er den neste til å lese opp spørsmål med svar. En repetisjon i plenum gir lærer og elever anledning til å etterprøve riktigheten i svarene (leseforståelsen) og slik forsterke læringen.

Dette er en temmelig tradisjonell «spørsmål-svar oppgave», bare med litt andre rammer og i en mer aktiviserende form: Elevene snakker, lytter og skriver - med det hovedmål å sjekke og utvikle sin leseforståelse.

Aktiviteten kan også benyttes i et differensieringsøyemed. Enkeltelever må ikke vise foran hele klassen om de har forstått teksten eller ikke, det blir en sak mellom spørsmålsstilleren og medeleven som skal svare. I den avsluttende plenumsrunden vil hver elev ha svar på alle spørsmål, da disse oppnås gjennom samarbeid (elevenes utveksling av svar). I tillegg kan man alltids foreslå et annet spørsmål, hvis man blir stilt et spørsmål man ikke kan svare på.

Ressurser

  • Bearbeidet ENGELSK TEKSTVERSJON av bildeboka til nedlasting (uten billedmateriale).
  • Film som viser hvordan aktiviteten "Finn en som kan svare" organiseres - her med vokabularinnlæring som mål: Skole i praksis: Å REPETERE MED VARIASJON (infoark og filmsnutt fra: 04.41-07.11)
  • Nesodden vgs, Elevveiviseren: SAMARBEIDSLÆRING
Publisert 15. sep. 2020 11:50 - Sist endret 12. okt. 2020 12:03