Frys en situasjon

«Frys» en situasjon! er en etterlesingsaktivitet som gjennomføres i par eller i grupper.

Elevene velger selv eller får tildelt en situasjon fra en historie som de har lest og bearbeidet sammen. Partnerne i de ulike gruppene diskuterer hvordan de vil «fryse» sin situasjon og tenker ut hver sin passende replikk. Det vil si at de skal lage et tablå hvor de ulike rollefigurene er representert.

Elevene skal holde frysposisjonen og tenke på en kort setning eller en kort replikk som kan representere hva rollefiguren tenker eller føler. Her kan aktiviteten tilpasses den enkelte: Noen kan forberede replikker som forekommer i historien man har lest, mens andre kan prøve å formulere egne replikker som passer til situasjonen de skal fryse.

Felles for alle blir at de må leve seg inn i historien og kommunisere med hverandre for å skape en troverdig situasjon. I tillegg må de jobbe med flere sanser. Jo bedre de har forstått historien og budskapet bak den, jo bedre vil de kunne videreformidle den. Læreren beveger seg mellom parene. Når læreren rører ved skulderen til én elev (som har inntatt sin posisjon som «statue»), skal denne framsi sin forberedte replikk.

Som avrunding kan alle parene etter tur «spille ut» sin situasjon med tilhørende replikker.
Aktiviteten egner seg for lavere nivåer siden elevene skal forholde seg til korte formuleringer i motsetning til lengre rollespill hvor elevene blir oppfordret til å dramatisere en hel situasjon eller teaterstykke.

Ressurser

Publisert 15. sep. 2020 12:20 - Sist endret 12. okt. 2020 12:24