Gjenfortelling med stikkordstøtte

Dette er en etterlesningsaktivitet der man kombinerer reseptive og muntlig produserende ferdigheter. Etter å ha lest en felles tekst, kan elevene bearbeide innholdet i grupper gjennom "å sette ord på det leste". Gruppene får utdelt lapper med stikkord fra teksten. Deretter sorterer elevene lappene i kronologisk rekkefølge i henhold til hendelsesforløpet. Til sist skal elevene gjenfortelle tekstinnholdet muntlig ved hjelp av stikkordene på lappene.

For å sikre en grei fordeling kan man avtale hvor mange lapper hvert gruppemedlem skal gjøre rede for før det er nestemanns tur (3-5 lapper, avhengig av tekstens lengde). Aktiviteten pågår til hele historien er gjenfortalt.

Tekstbearbeidelsen ligger framfor alt i å vise forståelse ved gjengivelse. I tillegg får elevene øvelse i å uttrykke muntlig hva de har forstått gjennom gjenfortellingen.

Aktiviteten kan alternativt arrangeres i samlet klasse. Alle elevene stiller seg på linje og hver og en forteller sin del av historien ved hjelp av stikkordet/ene som vedkommende har fått tildelt.

Ressurser

  • Skole i praksis, fremmedspråk og engelsk: Samarbeidslæring (infoark og film som viser begge variantene av gjenfortelling med stikkordstøtte: 02.49-04.50 og 07.24-09.07)
Publisert 15. sep. 2020 11:51 - Sist endret 12. okt. 2020 12:28