Hørespill

Å dramatisere og framføre tekster har mye for seg for å styrke språkferdighetene, deriblant leseferdigheten. Det ligger mye tekstbearbeidelse i bare det å gi en fortellende tekst dramatisk form. I tillegg bearbeides teksten når man prøver å gi en personlig tolkning av teksten.

En klar forutsetning for et vellykket hørespill er altså at det ligger god tekstforståelse til grunn, men selve formidlingen vil være av større viktighet, dvs. "skuespillerens" fortolkende uttrykk, for eksempel betoning (aksent / trykk) og uttale. I så måte stiller det å skulle framføre teksten i form av et hørespill, enda større krav til leseferdighetene. Da har man ikke like mange rekvisitter å ty til, elevens stemme blir det sentrale i formidlingen.

Med enkelt IKT-utstyr ligger det dessuten godt til rette for opptak av framføringen – for redigering (klipp og lim), deling (podcast) eller vurdering (egenvurdering og/eller tilbakemeldinger fra lærer og medelever) av produktet.

Å benytte seg av ferdig dramatiserte tekster vil naturligvis være tidsbesparende.

Publisert 15. sep. 2020 11:52 - Sist endret 12. okt. 2020 12:30