Karakterintervju

I tekster med et utviklet persongalleri (utdypende personbeskrivelser), dvs. stort sett episke eller dramatiske tekster, kan man variere tekstbearbeidelsen ved at elevene inntar roller som personer i teksten og svarer på spørsmål til rollefiguren sin.

Aktiviteten gjennomføres best i grupper slik at alle skal få prøvd seg både i rollen som spørsmålsstiller og en av personene i teksten. Størrelsen på gruppene avhenger av hvor mange personer teksten har eller hvilke man eventuelt ønsker å dekke. Med utgangspunkt i teksten formulerer så alle medlemmene i gruppa to-tre spørsmål til hver av de karakterene som gruppemedlemmene representerer. Intervjuspørsmålene kan gå direkte på tekstinnholdet eller være av mer fortolkende art slik at rollefiguren får noe å bryne seg på.

I aktiviteten får elevene vist sin leseforståelse både ved selv å stille spørsmål som intervjuer og formulere egne svar i rollen som en litterær person.

Ressurser

  • Skole i praksis, fremmedspråk og engelsk: SAMARBEIDSLÆRING (infoark og filmkutt: 04.53-07.23)
Publisert 15. sep. 2020 11:57 - Sist endret 12. okt. 2020 12:33