Smultringen – indre og ytre sirkel

Smultring-aktiviteten er i bunn og grunn en spørsmål-svar seanse for gjennomgang av en lest tekst, bare med en litt aktiviserende vri. Den foregår på den måten at elevene står i to sirkler med samme midtpunkt, dvs. utenpå hverandre. Halvparten av gruppa er indre sirkel, den andre halvparten ytre sirkel. Indre og ytre sirkel skal stå med ansiktene vendt mot hverandre i par. Elevene i indre sirkel stiller spørsmål til eleven som står overfor dem (ytre sirkel) fra en lapp som de har fått utdelt av lærer, og disse må svare. Elevene i indre sirkel sjekker svar opp mot en fasit på samme lapp. Når lærer gir tegn, beveger ytre sirkel seg ett hakk til høyre, dvs. til neste elev som står klar med neste spørsmål. Og slik forløper aktiviteten videre til sirkelen er tilbake til utgangspunktet. Om det underveis skulle skje at elevene har ørene på stilk og "smuglærer " litt av "sidemennene", – så er heller ikke det å forakte!

Aktiviteten kan benyttes i forbindelse med tekstgjennomgang. Enten for variasjonens del, eller som en metode for at flere skal få anledning til å vise sin leseforståelse. F. eks. må alle elevene i ytre sirkel svare på alle spørsmålene til teksten. For også å aktivisere indre sirkel, kan man vurdere å bytte på rollene underveis i aktiviteten, eller de kan utgjøre ytre sirkel en annen gang - med en annen tekst og andre spørsmål.

Ressurser

Publisert 15. sep. 2020 13:25 - Sist endret 12. okt. 2020 12:45