Venndiagram

Et venndiagram (etter John Venn) er et verktøy for en visuell sammenligning av for eksempel tekstinnhold. Enkelt forklart er et venndiagram to (eller flere) sirkler som overlapper hverandre, der man fyller inn stikkord i midten for å vise hva som er felles og i de ytre feltene for å få fram det som er ulikt. Et venndiagram egner seg dermed utmerket som en etterlesingsaktivitet for strukturering av det leste.

Man bør bruke tekster som egner seg for sammenligning: Enkelttekster med et sammenligningsgrunnlag innad i teksten, eller to (eller flere) tekster med noe felles - det være seg personer (litterære / historiske / kjente), miljø, hendelser, aktuelle tema, m.m.

Det er selvsagt ingenting i veien for å bruke kolonner til å sammenligne, men mange synes venndiagram er mer oversiktlig.

Ressurser

  • Film med eksempel på bruk av venndiagram i bearbeidelsen av lærestoff:
    Skole i praksis: CLIL-SAMFUNNSFAG PÅ ENGELSK (infoark og filmkutt: 04.57-06.55)
  • Ferdige VENN-diagram kan lastes ned fra flere steder på nettet.
Publisert 15. sep. 2020 13:26 - Sist endret 12. okt. 2020 12:46