Visuell tekstanalyse

For å oppnå dypere leseforståelse av en tekst kan visuell tekstanalyse være et godt alternativ. Elevene utfordres både følelsesmessig og kognitivt, og aktiviteten er dessuten en fin øvelse før man går over til en mer tradisjonell, faglig tekstanalyse.

Siden analyseoppgaven framfor alt går ut på å visualisere billedspråk, er gjerne poesi med sin rike bruk av bilder og metaforer best egnet.

Når elevene leser teksten, må de tenke gjennom hvilke bilder den framkaller i dem. Deretter leter elevene etter bilder i bildebaser med frigitte bilder på nettet eller tegner eller fotograferer selv noe som passer (stemmer overens med deres personlige forståelse / tolkning av teksten). En ytterligere fordel med denne måten å arbeide på, er at elever med lavere skriftlig kompetanse også kan få vist sin leseforståelse.

For å utvide aktiviteten kan man ta i bruk ulike digitale presentasjonsprogram i framstillingen av analyseresultatene, f. eks. PhotoStory: Første steg her er å importere de tekstillustrerende bildene inn i programmet. Deretter er det klart for å føye til "titler", dvs. tekst (sitat fra teksten, eller egne ord) til bildene. I neste og tredje steg er det mulig å foreta et opptak av egen stemme – f. eks. en gjengivelse av bildenes "titler" som en ekstra effekt, eller et utvalg av ekstra slående linjer? Til slutt kan eleven velge bakgrunnsmusikk som gjenspeiler stemningen i teksten. I lagringsprosessen integreres alle de foregående stegene og resultatet blir en digitalt sammensatt tekst med både et visuelt, auditivt og tekstlig uttrykk. Elevenes egen tolkning av det leste blir dermed nedfelt i et nytt meningsuttrykk.

I denne utvidede måten å arbeide med visuell tekstanalyse på inngår flere ferdigheter: I tillegg til leseferdigheten trenes så vel digitale og skriftlige som muntlige ferdigheter.

Publisert 15. sep. 2020 12:19 - Sist endret 12. okt. 2020 13:10