Å lese instruksjoner

Å utføre eksperimenter kan være en spennende og engasjerende måte å lære på, så også i engelsk- og fremmedspråkopplæringen. Spesielt stort oppleves gjerne utbyttet når det kommer til begynneropplæringen, og da særlig i forhold til leseferdighetene:

- det karakteristiske oppsettet for gjennomføring av eksperimenter gjør teksten lett tilgjengelig (trinnvis instruks/forklaring)
- illustrasjoner støtter leseforståelsen
- virkelighetsnær bruk av konkreter
- spenningen når det gjelder eksperimentets utfall vil kunne virke lesemotiverende; elevene får umiddelbart sjekket ut om de har forstått instruksene

I denne aktiviteten styrkes elevenes leseferdighet gjennom å lese og utføre.

Forberedelser

Lærer:

- finne fram til egnede eksperimentinstruksjoner eller lage dem selv
- sørge for nødvendig utstyr som trengs for gjennomføring av eksperimentet

Ressurser

Publisert 15. sep. 2020 13:28 - Sist endret 12. okt. 2020 13:24