Ord representerte ved bilete

Kortare tekstar kan ein lett leggje til rette for yngre elevar og elevar på lågare språknivå ved å erstatte nye og utfordrande ord og omgrep med bilete. På denne måten lettar ein forståinga ved første gjennomlesing, ein får likevel ei leseoppleving og kan i neste omgang fokusere på ord og omgrep som skal lærast. Innlæringa går lettare når ein knyter ordet/omgrepet til eit bilete.

Førebuingar

Lærarførebuinga ligg i å skrive teksten og velje ut bilete som skal erstatte ord/omgrep. Slike bilete er lette å finne i frie Clip Art-arkiv på Internett eller i digitale biletordbøker.

Publisert 15. sep. 2020 13:25 - Sist endret 12. okt. 2020 13:36