Tidslinje

Begrepet tidslinje er vidt, og kan brukes på ulike måter som redskap for læring. Når det gjelder leseferdigheten, kan det å føre en tidslinje mens en leser være til hjelp for å strukturere, forstå og huske det leste, gi en kjapp oversikt over stoffet og være til spesiell støtte for den visuelle elev. En tidslinje kan lages på bakgrunn av handlingsgangen i en litterær tekst, framstillingen av en historisk utvikling i årstall/merkedager eller beskrivelsen av en prosess (f. eks. fotosyntesen). Tidslinjen kan utføres i form av tekst, bilder, korte lydfiler, videosnutter m.m.

Ressurser

  • Film med eksempel på bruk av tidslinje for å få oversikt over og sortere lærestoff:
    Skole i praksis: CLIL-SAMFUNNSFAG PÅ ENGELSK (infoark og film: 06.56-07.69)
  • Mange eksempler på hvordan tidslinjer kan lages på EDUCATION WORLD
  • Nedlasting av redigerbare TIDSLINJE-MALER fra Microsoft Office
Publisert 15. sep. 2020 13:26 - Sist endret 12. okt. 2020 13:38