Dra slutninger basert på inntrykk

Utgangspunktet for aktiviteten er en lyttetekst i form av en dialog mellom to eller flere personer. Elevene skal vise lytteforståelse gjennom å koble tildelte adjektiv til personer i teksten. Adjektivene er av en slik art at elevene må dra slutninger basert på deres inntrykk av personenes sinnsstemninger, holdninger eller personlighet. Dette krever at elevene må forholde seg til aspekter på flere nivå, slik som vokabular, stemmeleie/intonasjon og argumentasjon.   

Forslag til gjennomføring

  • Elevene arbeider individuelt
  • De får utdelt et ark med adjektiv som kan knyttes til personene i den valgte lytteteksten
  • Lærer forbereder elevene ved å presentere persongalleriet i dialogen. Som visuell støtte kan man eventuelt også finne fiktive bilder som representerer personene
  • Elevene får i oppgave å fokusere på personenes sinnsstemninger, holdninger eller personlighet når de lytter. De skal koble de tildelte adjektivene til riktig person
  • Lytteteksten avspilles. Elevene noterer personenes initialer ved mest passende adjektiv. Om nødvendig, avspilles lytteteksten flere ganger
  • Elevene sammenligninger sine løsningsforslag i par
  • Avslutningsvis diskuteres elevenes løsningsforslag og hva som avgjorde deres valg i plenum

Forberedelser

  • Gjøre seg godt kjent med innholdet i den valgte lytteteksten

  • Finne 6 - 8 adjektiver som implisitt beskriver noe ved personene i dialogen, som for eksempel sinnsstemninger, holdninger eller personlighet

  • Kopiere opp et sett med adjektiver til hver elev 
Publisert 1. okt. 2020 17:24 - Sist endret 14. okt. 2020 07:07