Finn bildenes rekkefølge!

Elevene skal vise lytteforståelse gjennom å organisere bilder som illustrerer innholdet i en lyttetekst. Mens elevene lytter, må de omgjøre sin forståelse til en visuell gjengivelse av lydlig innhold på målspråket. Den taktile tilnærmingen gjør at elevene lytter mer aktivt og konsentrert. Aktiviteten kan tilpasses ulike tema, og elevenes språknivå kan styre valget av bilder (bilder som viser enkeltord, handlinger eller situasjoner). 

Forslag til gjennomføring

  • Elevene arbeider i par
  • De får utdelt en bunke med bilder som alle illustrerer ulike innholdsaspekter i lytteteksten. Elevene får noen minutter til å få oversikt over det bildene framstiller
  • Lytteteksten avspilles. Elevenes oppgave er å legge bildene i riktig rekkefølge i forhold til innholdet i lytteteksten. Om nødvendig, avspilles lytteteksten flere ganger
  • I plenum viser lærer riktig rekkefølge og sammen forsøker man å sammenfatte lytteteksten. Dermed utfordres elevene på å omgjøre sin lytteforståelse til muntlig produksjon

Forberedelser

  • Gjøre seg godt kjent med innholdet i den valgte lytteteksten
  • Finne bilder som passer til innholdet
  • Kopiere bildesamlingen og klippe opp bunken med bilder til hvert elevpar
Publisert 18. sep. 2020 14:49 - Sist endret 14. okt. 2020 07:03