Koble låt til lapp

 

I dette metodiske tipset skal elevene lytte og gjenkjenne et tekstlig grunnlag gjennom å agere. Elevene konkurrerer om å samle flest mulig tekstsekvenser som forekommer i for eksempel en sang som avspilles. Aktiviteten kombinerer kinestetiske, auditive og visuelle elementer og sådan styrkes læringen gjennom kropp og sanser. 


Forslag til gjennomføring

 • Klassen deles i grupper (3-4) hvor hver gruppe får tildelt et sett med lapper som sammen utgjør en sangtekst
 • Gruppene legger lappene med tekstsiden opp på sitt bord 
 • Stoler fjernes slik at man fritt kan bevege seg rundt bordet
 • Lydfilen spilles av
 • Hver gruppe skal gå rundt bordet mens sangen spilles. Når de gjenkjenner en strofe i teksten, skal de ta riktig lapp
 • Når sangen er over, teller elevene hvor mange lapper de har tatt hver

Skritt 2:

 • Alle lappene plasseres på bordet igjen
 • Lydfilen spilles av for andre gang og hver gruppe forsøker å plassere lappene i riktig rekkefølge mens de lytter

Forberedelser

 • Velge en sangtekst (alternativt et opplest dikt eller en lyttetekst)
 • Klippe teksten opp i flere deler
 • Klargjøre utstyr for avspilling
Publisert 1. okt. 2020 17:28 - Sist endret 14. okt. 2020 07:10