Løpediktat

Løpediktat er en aktiviserende diktat som arrangeres i form av en stafett. Aktiviteten innebærer noe muntlig produksjon, men det er lytteforståelsen som er det virkelig avgjørende for sluttresultatet. 

Forslag til gjennomføring

 • Det dannes lag med tre elever: Orakel, budbringer og skribent
 • Orakelet og skribenten plasseres i hver sin ende av rommet
 • Orakelet får teksten (tekstsekvens/setninger) som danner utgangspunkt for løpediktaten
 • Stafetten kan nå settes i gang: 
 • Budbringer starter hos orakelet
 • Orakelet leser høyt fra teksten for budbringeren, som lytter oppmerksomt
 • Tekstsekvensene må være av håndterlig lengde
 • Når budbringeren føler seg klar til å bringe tekstsekvensen videre, løper han/hun til skribenten og gjengir teksten muntlig
 • Skribenten lytter og noterer ned tekstinformasjonen han/hun mottar. Budbringer er tilgjengelig for utdyping
 • Når første runde er unnagjort, starter en ny etappe med neste tekstsekvens, og slik fortsetter aktiviteten til hele tekstinnholdet til orakelet har nådd skribenten
 • Avslutningsvis sammenlignes teksten til skribenten med originalen, og det kåres en vinner på grunnlag av hurtighet og antall avvik

Rollen som orakel er minst krevende og involverer ikke lytting. Dette kan utnyttes for differensiering i tildeling av rollene.

På et høyere språknivå kan man utfordre orakelet på å gjenfortelle den leste teksten med egne ord. Kåring av vinner på grunnlag av avvik fra opprinnelig tekst går ut. 

 

Publisert 18. sep. 2020 14:49 - Sist endret 14. okt. 2020 07:05