Lytt og yt

Elevene kan utfordres på sin lytteforståelse ved å respondere på medelevers instruks. At elevene må omsette lytting til handling, krever at de må merke seg meningsbærende ord og være åpne for justeringer underveis. Siden instruksene fordrer handling, vil den lyttende få umiddelbar tilbakemelding på i hvilken grad forståelsen og utførelsen av kommandoen er riktig.


Forslag til gjennomføring

 • Roller fordeles: En elev skal gi instruks, en annen skal motta, evt. som gruppe eller hel klasse
 • Lytteoppgaven kan organiseres som:
 • Kongen befaler/Simon says (instruks om fysiske bevegelser)
 • Veibeskrivelse (instruks om retninger med utgangspunkt i kart)
 • Oppskrifter (instruks om tilberedning av mat)
 • Strekfigurer (instruks om fysiske posisjoner med utgangspunkt i enkle strektegninger)
 • Varsels-, forbuds- og påbudsskilt (instruks om fare, forbud og påbud)
 • Tegneoppdrag (instruks om innholdet i et bilde)
 • Lærer forklarer fremgangsmåte ut fra valgt organisering og tar rollen som observatør og veileder om nødvendig
 • Elevene inntar sine roller. Alt etter om de har fått en ferdig instruks eller må produsere denne selv, gir den ene eleven sine instrukser og de(n) andre utfører 
 • Eleven som instruerer, aksepterer, avviser eller korrigerer resultatet. Den andre eleven får der og da kontrollert sin lytteforståelse 
 • Til slutt kan man diskutere hvor vidt forståelsen hadde sammenheng med nøyaktighet i instruksen og reflektere over språklige strukturer 

Forberedelser

 • Alt etter om aktiviteten gjennomføres med eller uten billedlige utgangspunkt, må relevante bilder klargjøres
 • Man kan vurdere om man vil gi elevene en ferdig instruks eller la dem produsere selv
Publisert 1. okt. 2020 17:27 - Sist endret 14. okt. 2020 07:09