Sikksakk-lytting

Når man skal arbeide med lyttemateriell, kan det være lurt å begrense elevenes lytteoppdrag noe. I denne øvingen skal elevene svare på spørsmål ved lytte etter spesifikk informasjon, men oppdraget deles mellom elevpar. Sikksakk-lyttingen går ut på at to og to elever får ulike spørsmål til samme tekst, men spørsmålene er fordelt annenhver i forhold til kronologien i teksten. Dette gjør at elevene får bedre tid til å lytte, merke seg informasjon og notere svaret. 

For å få en større forståelse av konteksten bytter deretter elevene spørsmål og svar med hverandre. De lytter nok en gang, sjekker medelevens svar og føyer eventuelt til mer informasjon. Gjennom denne arbeidsmetoden må elevene forholde seg både til tekstens deler og til teksten som helhet.  
 

Forslag til gjennomføring

  • Elevene får utdelt et spørsmålskort med 4-5 spørsmål og gjør seg kjent med disse
  • Lærer informerer elevene om at de skal lytte etter spesifikk informasjon i en tekst, men at det finnes to versjoner av spørsmålskortene. Det er lagt opp til et "sikksakk-løp" (derav partall-/oddetallnummerering) for å gi dem bedre tid til å lytte og dokumentere sin forståelse i form av skriftlige svar    
  • Lytteteksten avspilles. Elevene noterer svarene fortløpende. Om nødvendig, spilles lytteteksten flere ganger
  • Deretter bytter elevene spørsmålskort med en som har andre spørsmål (partall-/oddetall)
  • De lytter nok en gang, sjekker medelevens svar og føyer eventuelt til mer informasjon  
  • Avslutningsvis diskuteres elevenes løsningsforslag i plenum

Forberedelser

  • Gjøre seg godt kjent med innholdet i den valgte lytteteksten
  • Lage 8 - 10 spørsmål som følger kronologien i lytteteksten og nummerere deretter
  • Lage to spørsmålskort der det ene inneholder alle partallsspørsmålene og det andre har oddetallsspørsmålene 
  • Kopiere opp spørsmålskortene slik at halve klassen får det ene og den andre halvdelen det andre kortet
Publisert 1. okt. 2020 17:25 - Sist endret 14. okt. 2020 07:08