Vis deg!

Dette er en spørsmål-svar-aktivitet som går på lytteforståelse. Elevene har lyttet til en tekst og skal parvis vise sin forståelse av lytteteksten og oppfatte spørsmål som stilles muntlig til denne. Svarene gis skriftlig i form av responsplakater som holdes opp på instruksen "Vis deg!". Det gis umiddelbar tilbakemelding på i hvilken grad deres lytteforståelse (dvs. både tekst og spørsmål) er riktig. Metoden representerer en mulighet for variasjon i lettere bearbeidelse av lyttetekster, og konkurransemomentet virker gjerne motiverende.

Forslag til gjennomføring

  • Elevene deles inn i par (evt. grupper på tre)
  • Hvert par får utdelt en laminert plakat (A4-størrelse) til å skrive på, en whiteboard tusjpenn og papirserviett til å viske bort svaret med
  • Ett og ett spørsmål stilles 
  • Paret enes om et svar og skriver dette med stor skrift på plakaten
  • På signal skal gruppene "vise seg", det vil si holde plakaten med svaret opp mot dommeren (læreren)
  • Dette gjentas til alle spørsmålene er stilt

Forberedelser

  • Velge lyttetekst og lage spørsmål til denne 
  • Laminere ark i A4-størrelse - ett til hvert par
  • Ta med whiteboard-tusjer - én til hvert par
Publisert 1. okt. 2020 17:32 - Sist endret 14. okt. 2020 07:11