Skriving

illustrasjon av elev som skriver

På denne sida finn du ei samling generelle metodiske tips for å jobbe med skriveferdigheita.

Same kva språk elevane skriv på, er det viktigast at tekstane deira kommuniserer eit innhald som blir uttrykt gjennom alt frå korte og enkle til lengre og meir komplekse tekstar.

Denne utviklinga «innebærer også et gradvis bredere ordforråd, flere språklige strukturer og hensiktsmessig bruk av hjelpemidler» (LK20 framandspråk).

Emneord: Skriveverkstedet, skriving, skrivehefte, grunnleggende ferdighet
Publisert 13. des. 2018 12:35 - Sist endret 11. nov. 2022 11:13