Helhetlig og språkutviklende skriveundervisning i engelsk og fremmedspråk

Her presenteres undervisningsforløp som viser hvordan språklærere gjennom en eksplisitt og språkutviklende undervisning kan ta elevene et steg videre i skrivingen.

Figur Sirkelen for læring og undervisning: 1)Dekonstruere modelltekst 2)Konstruere tekst i fellesskap 3)Skrive individuelt 4)Bygge kunnskap- denne siden og undersider er under arbeid -

Ulike former for stillasbygging, som modellering, varierte læringsaktiviteter og læringssamtaler skal gi elevene støtte i prosessen med å utvikle seg som skrivere. Ved å lede elevene gjennom ulike faser skapes dessuten et skrivemiljø som legger til rette for dybdelæring.

Sirkelen for læring og undervisning (skrivesenteret.no) fungerer som en overordnet modell for undervisningsplanleggingen. 

Video - fase 1 (eksempel for spansk I, tema dyr)(Vimeo.com)

Video - fase 2 (eksempel for spansk I, tema dyr) (Vimeo.com)

 

Publisert 20. jan. 2020 12:17 - Sist endret 13. juli 2022 12:24