Engelsk

Teoretisk grunnlag (pdf)

Tema: dyr

Fase 1: Bygge kunnskap 

Fase 2: Dekonstruere modelltekst 

Fase 3: Konstruere tekst i fellesskap

Fase 4: Skrive individuelt 

Publisert 30. nov. 2020 08:08 - Sist endret 2. des. 2020 09:39