Superheltens dag

Elevane jobbar individuelt eller i par og beskriv «arbeidsdagen» til ein superhelt.

Tidsbruk

90 minutt.

Forslag til gjennomføring

  • Elevane vel eit passande namn som er i samsvar med eigenskapane til superhelten, og skildrar utsjånaden og personlegdommen til superhelten.
  • Deretter skal dei beskrive dagen til superhelten.
  • Til slutt kan dei beskrive korleis superhelten er når han/ho er ein vanleg person.
  • Elevane kan gjerne teikne superheltane sine og presentere dei for klassen.

Tilpassing

På høgare nivå kan elevane trene på å bruke fortid for å beskrive korleis superhelten fekk supereigenskapane sine

Publisert 1. okt. 2020 07:24 - Sist endret 14. okt. 2020 12:28