Idébank This is Me - kinesisk

Opplegget viser flere forslag til hvordan man kan gjennomføre en aktivitet og en samlingsstund om temaet kroppen.

Prosjektet er laget med utgangspunkt i fagområdet Kommunikasjon, språk og tekst (Rammeplanen, 2017) og er ment som et bidrag til at barna får møte uike språk gjenom rim, regler og sanger som skal stimulere til språklig nysgjerrighet. 

Les vår artikkel om prosjektet i vårt fagdidaktiske tidsskrift Communicare

Idébank This is me - kinesisk

Publisert 28. okt. 2020 13:39 - Sist endret 29. okt. 2020 14:27