Skole i praksis

Ressurspakka i praksis: fremmedspråk og engelsk i grunnopplæringen skal inspirere framandspråklærarar og lærarstudentar til å tenkje nytt og variert rundt eigen undervisningspraksis. Målet er at ressurspakka skal vere eit hjelpemiddel til fleksibel internopplæring og kompetanseheving i skulen.

Vi har valt å fokusere på læraren og korleis læraren arbeider med elevane og fagstoffet. Å demonstrere grundig lærarhandverk og korleis ein kan leggje til rette for ulike læringsstrategiar, er gjennomgåande i filmane. Ønsket er å syne praktisk metodikk og didaktikk på ein måte som kan ha direkte overføringsverdi til eige klasserom.

 

Filmer fra 1-7. trinn 

Veiledet lesing

En skoledag med engelsk

eTwinning

Den europeiske språkpermen

Filmer fra 8. -10. trinn

CLIL - samfunnsfag på engelsk

Storyline

Nettprat

Digitale sammensatte tekster

Filmer fra vidaregående opplæring

Den første timen

Wiki

Årbok

Vindusmetoden

Drama

Å repetere med variasjon

Faktakort

Samarbeidslæring

Lesing med rollekort

 

 

Publisert 30. jan. 2020 14:54 - Sist endret 14. juli 2022 11:32