Tiempo libre

Trinn: Nivå I. Tema: Ordinnlæring Tid: Én til to undervisningsøkter

Kort beskrivelse

Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i en lyttetekst på nivå I om temaet fritidsaktiviteter. Til sammen er det seks personer som forteller oss hva de liker å gjøre, men i dette opplegget har vi valgt å jobbe med hva tre av disse seks personene sier (kvinne 1, kvinne 2, mann 1 – 00:31-02:14). 
Målet er at elevene skal kjent med bruk av andre verb som fungerer på samme måte som gustar i tillegg til at de skal kunne forstå og bruke ord fra lytteteksten. 
Dette opplegget er et forslag til hvordan du kan arbeide med temaet. Opplegget bør tilpasses egen gruppe.

Kompetansemål i LK20

 • lytte til og forstå enkel og tydelig tale om personlige og dagligdagse emner
 • delta i enkle samtaler i dagligdagse situasjoner om aktiviteter og kjente emner  
 • muntlig fortelle om dagligliv og opplevelser og uttrykke meninger, også spontant
 • skrive enkle tekster om dagligliv og opplevelser som forteller, beskriver og informerer, med og uten hjelpemidler

Læringsmål

Elevene skal kunne

 • forstå og bruke verb som gustar (encantar, interesar)
 • forstå og bruke ord tilknyttet temaet fritid for å kunne bruke disse både muntlig og skriftlig 

Ressurser

Forberedelser

 • Ta med terninger

Plan for opplegget

 • FØR LYTTING
  Vedlegg 2
  Før elevene hører på lydfilen skal de koble sammen viktig informasjon tilknyttet personene fra lytteteksten. Elevene må finne ut hvilke interesser disse har ut ifra personligheten deres og hvorfor de liker å gjøre det. Deretter må de formulere fullstendige setninger med riktig informasjon om hver person. 
 • UNDER LYTTING
  Vedlegg 3
  Denne aktiviteten krever at elevene lytter nøye og egner seg derfor best til å jobbe individuelt slik at hver elev kan bestemme antall ganger han/hun vil høre lytteteksten. De skal nemlig registrere i en tabell ord tilknyttet bestemte kategorier som forekommer i lytteteksten. Aktiviteten styrker samtidig bevissthet på noen språklige ordklasser. Det er uproblematisk om elevene ikke får meg seg alle ord siden klassen kan presentere i plenum svarene sine slik at alle kan supplere informasjon. 
 • ETTER LYTTING
  Vedlegg 4
  Elevene skal jobbe i små grupper for å skrive setninger basert på forskjellige kategorier av innhold som bestemmes av et terningkast. Kategoriene er hentet fra tidligere aktiviteten «Registreringstabell». Innholdet i hver rute av tabellen velges av klassen i felleskap. 

Refleksjon og vurdering

Dette opplegget åpner for flere type tilbakemeldinger (egenvurdering, hverandrevurdering og vurdering i plenum). 
Opplegget er ikke tenkt for å brukes som karaktergrunnlag, men forslaget som beskrives nedenfor under oppfølging gir også mulighet for at elevene blir vurdert skriftlig eller muntlig. 

Oppfølging

Elevene kan ta utgangspunkt i lytteteksten og i registreringstabellen for å snakke/skrive om sin fritid. 

Kommentarer

Aktiviteten «kast terningen og skriv» er hentet fra senterets skrivehefte. Og tipset «registreringstabell» finner du under tips for muntlige ferdigheter - lytting.

Idé og utarbeidelse

Natali Seguí Schimpke, © Fremmedspråksenteret

Emneord: Kommunikasjon S1, Språklæring og flerspråklighet S1
Publisert 24. apr. 2020 11:14 - Sist endret 15. sep. 2021 10:07